1 April - 2019

RocketLabs och Solida Logistik för effektivare e-handel

Tillsammans med vår samarbetspartner Solida Logistik rekryterar vi nu både e-handlare och traditionella företag som vill kostnadseffektivisera och växa tillsammans med oss. Tack vare Solidas gedigna logistikerfarenhet kan vi erbjuda en så skräddarsydd och kostnadseffektiv helhetslösning som möjligt. Tillsammans hjälper vi dig med allt från websida, e-handelsbutik, digital marknadsföring, lagerhållning av era produkter, plock och leverans direkt till kund.

Logistiktjänster

Solida Logistik är experter inom tredjepartslogistik och vidareutvecklar ett koncept som varit framgångsrikt i branschen i över 50 år. I deras team finns kompetens, arbetskraft och utrymmeskapacitet att hantera de flesta logistiska utmaningar. Tillsammans med Solida kan vi erbjuda ett tjänsteutbud som sträcker sig från ax till limpa inom både e-handel och traditionell tredjepartslogistik i form av varuhantering, lagerhållning och transport till hela världen med tonvikt på Sverige och den nordiska marknaden.

Konkurrensfördelar

Solida Logistiks mest framträdande styrkor i relation till deras konkurrenter är kostnadseffektiva lagringsytor, stark medarbetarlojalitet och en organisationsstorlek som tillåter flexibla lösningar och hög kundanpassning. Allt fler företag inser det oekonomiska med att hantera lager i storstadsområden. Att driva ett logistikcenter på mindre orter garanterar lägre lagringskostnader och lägre personalomsättning med högre kvalitet som logisk följd – utan att kostnader och tidsåtgång för transporter påverkas negativt.