21 February - 2020

Projektportal för projektutveckling av fastigheter

RocketLabs har på uppdrag utfört webbutveckling av ett internt arbetsverktyg åt K-fastigheter i Hässleholm för att hantera projektutveckling av fastigheter med dokumentdelning mellan projektdeltagare. Det är en webbapplikation som gör det möjligt att skapa projekt och bjuda in deltagare såväl interna som externa aktörer som på något vis är i behov av att ta del av dokument under projektets gång. Projektportalen möjliggör dokumenthantering med versionshantering och skapar en helheltslösning och gemensam plattform under hela projektutvecklingen och vidare underhåll av fastigheter efter projektens färdigställande.

Applikationen är byggd enligt mobile first principen för att ge bästa möjliga tillgänglighet för användarna. Automatiseringar i systemet tar hand om e-post utskick för löpande notifikationer samt applicering av QR-koder på ritningar för enkel nedladdning av de senaste versionerna. RocketLabs har tagit hand om hela kedjan från grafisk design, UX design, webbutveckling och server drift av applikationen.

Vi på RocketLabs tackar K-Fastigheter för visat förtroende och gott samarbete och hoppas att ni kommer dra stor nytta av applikationen.

Se projektet i vår portfolio