Innehåll
18 December - 2023

Vad är Core Web Vitals?

I en digital värld där hastighet och användarupplevelse spelar en allt större roll, har begreppet Core Web Vitals blivit centralt för webbutvecklare och SEO-experter. Vad är Core Web Vitals, och vad innebär det egentligen? Core Web Vitals är en uppsättning specifika faktorer som Google anser vara avgörande för en webbplats övergripande användarupplevelse. Dessa faktorer är nu en del av Googles algoritmer för sökmotorrankning, vilket gör dem kritiska för alla som vill förbättra sin webbplats prestanda och synlighet.


Key Takeaways

Core Web Vitals har blivit en oumbärlig del av SEO och webbutveckling, vilket avser vikten av användarupplevelsen i rankingen av webbplatser. Dessa mätvärden – LCP, FID och CLS – är inte bara kritiska för att förbättra webbplatsens prestanda, men också för att säkerställa en hög användartillfredsställelse. En effektiv strategi för att optimera dessa faktorer kräver kontinuerlig övervakning och anpassning, vilket understryker deras roll i att skapa en framgångsrik och användarvänlig webbupplevelse.


Vad är Core Web Vitals

I den ständigt föränderliga världen av webbutveckling och sökmotoroptimering har ett nytt begrepp fått betydande uppmärksamhet: Core Web Vitals. Dessa viktiga mätvärden, framhävda av Google, har blivit en central punkt i diskussionen om hur man skapar en optimal webbupplevelse för användare.

Core Web Vitals är en del av Googles större initiativ för att förstå och förbättra användarupplevelsen på webben. De består av tre specifika faktorer: 

 • Largest Contentful Paint (LCP) 
 • First Input Delay (FID) 
 • Cumulative Layout Shift (CLS) 
Var och en av dessa komponenter spelar en unik roll i att bedöma hur väl en webbplats presterar från ett användarperspektiv.

Largest Contentful Paint fokuserar på hur snabbt det mest betydande innehållet på en sida blir synligt för användaren, vilket är en avgörande faktor för första intrycket. First Input Delay, å andra sidan, tar hänsyn till hur snabbt en sida blir interaktiv, vilket är nyckeln till en smidig användarupplevelse. Slutligen mäter Cumulative Layout Shift hur stabilt innehållet är när det laddas, vilket bidrar till en mindre förvirrande och mer behaglig navigering för användaren.


Användarupplevelse och webbdesign

Dessa mätvärden är inte bara ett teoretiskt koncept, utan de har en direkt inverkan på hur en webbplats rankas i sökresultaten. Google har integrerat Core Web Vitals i sina rankingalgoritmer, vilket understryker deras betydelse för alla som sysslar med SEO och webbdesign. En webbplats som presterar väl i dessa mätningar kan förvänta sig bättre synlighet och, i förlängningen, mer trafik.

Genom att fokusera på Core Web Vitals, strävar webbutvecklare och SEO-specialister inte bara efter att tillfredsställa sökmotorernas krav utan också efter att erbjuda en överlägsen upplevelse för besökarna på deras webbplatser. Det handlar om att skapa en webbplats som laddar snabbt, svarar omedelbart på användarinteraktioner och visar innehåll stabilt och utan störningar. I detta sammanhang blir Core Web Vitals en vägledande stjärna för att navigera i den komplexa världen av modern webbutveckling.


Tre huvudkomponenter i Core Web Vitals

De tre huvudkomponenterna i Core Web Vitals är viktiga för att mäta webbplatsens prestanda och användarupplevelse. Första komponenten är Largest Contentful Paint (LCP), som bedömer laddningstiden för det största synliga elementet. Sedan kommer First Input Delay (FID), som mäter interaktiviteten och responsen vid användarinmatning. 

Cumulative Layout Shift (CLS) fokuserar på visuell stabilitet genom att utvärdera oönskade layoutförskjutningar under sidans laddning. Optimering av dessa tre komponenter är avgörande för att skapa en snabbare och mer användarvänlig webbupplevelse.


LCP (Largest Contentful Paint): Betoning på laddningstid

Largest Contentful Paint (LCP) är en nyckelmätning för att bedöma hur snabbt det största innehållet på en webbsida laddas för användaren. Ett effektivt LCP-värde ligger inom de första 2,5 sekunderna efter att sidan börjar laddas. För att optimera LCP bör man fokusera på att minska serverns svarstid, optimera och komprimera bilder och mediafiler, samt undvika onödiga tredjeparts-skript. En snabb LCP är avgörande för att fånga användarens uppmärksamhet och minska risken för att de lämnar sidan.


FID (First Input Delay): Vikten av interaktivitet

First Input Delay (FID) mäter tiden från när en användare först interagerar med din sida (t.ex. genom att klicka på en länk eller en knapp) till dess att webbläsaren faktiskt kan börja bearbeta händelsen. Ett bra FID-värde är mindre än 100 millisekunder. För att förbättra FID, bör man fokusera på att optimera JavaScript-körning, minska sidans storlek och antalet förfrågningar. Att förbättra FID är kritiskt för att skapa en smidig och responsiv upplevelse för användarna.


CLS (Cumulative Layout Shift): Stabilitet av visuellt innehåll

Cumulative Layout Shift (CLS) är en mätning som fokuserar på hur mycket innehåll som flyttar sig på skärmen under laddning. En låg CLS (mindre än 0,1) indikerar en stabil visuell upplevelse. För att förbättra CLS bör man undvika att lägga till innehåll ovanför befintligt innehåll (såvida det inte svarar på en användaråtgärd), använda storleksattribut för mediaelement (bilder, videor, etc.) och fonter, och vara försiktig med dynamiskt innehåll som annonser eller pop-ups.


Mätning och analys av Core Web Vitals

I en värld där en bråkdel av en sekund kan göra skillnad, är mätning av Core Web Vitals avgörande och en viktig del av en tekniks seo-analys. Dessa mätvärden - Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) och Cumulative Layout Shift (CLS) - ger en insikt i hur en webbplats faktiskt upplevs av dess användare. För att mäta dessa viktiga prestandaindikatorer effektivt, kan man använda sig av flera verktyg, varav Google PageSpeed Insights är bland de mest populära. 


Webbanalys med verktyg

Google PageSpeed Insights är ett kraftfullt verktyg som inte bara mäter din webbplats prestanda men också ger konkreta rekommendationer för förbättringar. Detta verktyg ger en omfattande analys av din webbplats och visar hur väl den presterar enligt Core Web Vitals-kriterierna. Genom att mata in din webbadress, kan du få en detaljerad rapport om din webbplats laddningstider, interaktivitet och visuell stabilitet.

Utöver Google PageSpeed Insights finns andra verktyg som Chrome User Experience Report och Lighthouse, som också kan användas för att analysera och förstå din webbplats prestanda. Dessa verktyg erbjuder olika perspektiv och datakällor, vilket ger en mer nyanserad bild av hur din webbplats presterar i olika scenarier och på olika enheter.


Tolka och förbättra Core Web Vitals

Att mäta är ett steg, men att förstå och agera på datan är en annan. När du har mätt din webbplats Core Web Vitals, är nästa steg att tolka resultaten och identifiera områden för förbättring. Ett högt värde på LCP indikerar till exempel att det tar lång tid för din webbplats största innehållselement att laddas. Detta kan bero på flera faktorer, såsom långsam serverrespons, stora bildfiler eller blockerande JavaScript och CSS.

För att förbättra LCP, kan du överväga att optimera bilder, minimera CSS, och se över hur skript laddas på din sida. Dessutom är det viktigt att se över serverns prestanda, inklusive användandet av cache och ett Content Delivery Network (CDN) för att snabba upp laddningstiden. När det gäller FID, som mäter interaktivitet, är det viktigt att minska JavaScript-exekveringstiden. Detta kan innebära att dela upp stora JavaScript-filer, använda moderna laddningstekniker som asynkron eller deferred laddning och undvika onödiga tredjeparts-skript.

CLS, som mäter visuell stabilitet, kan förbättras genom att säkerställa att allt innehåll på din webbplats har lämpliga dimensioner. Det är också viktigt att undvika innehåll som ändrar storlek dynamiskt, vilket kan orsaka oväntade layoutskift. Att implementera dessa förändringar kräver en noggrann analys och ibland en omstrukturering av hur innehåll och resurser hanteras på din webbplats.

Genom att kontinuerligt mäta, analysera och optimera dessa Core Web Vitals, kan du inte bara förbättra din webbplats prestanda utan också förbättra användarupplevelsen och därmed din webbplats övergripande SEO-värde.


Optimeringstips för Core Web Vitals

För att optimera din webbplats enligt Core Web Vitals, är det viktigt att förstå och tillämpa de bästa metoderna för varje av de tre huvudkomponenterna: LCP, FID och CLS. Genom att göra detta kan du inte bara förbättra användarupplevelsen utan också stärka din webbplats SEO-prestanda.

Bästa Praxis för att förbättra LCP (Largest Contentful Paint)

 • Optimera bilder: Komprimera bilder och välj rätt format för att snabba upp laddningstiden.
 • Minimera CSS och JavaScript: Reducera storleken på CSS och JavaScript-filer, och undvik blockerande resurser.
 • Använda Lazy Loading: Ladda bara bilder och mediafiler som är nödvändiga för den omedelbara användarupplevelsen.

Bästa Praxis för att förbättra FID (First Input Delay)

 • Minska JavaScript exekveringstid: Uppdelning av längre JavaScript-uppgifter i mindre delar kan bidra till en snabbare sidrespons.
 • Använda web workers: Flytta vissa uppgifter till en bakgrundsprocess för att förhindra att huvudtråden blockeras.
 • Fördröj laddning av icke-kritiska skript: Använda attribut som "async" eller "defer" för att fördröja laddningen av skript som inte är kritiska för den omedelbara användarupplevelsen.

Bästa Praxis för att förbättra CLS (Cumulative Layout Shift)

 • Specificera storlek på mediaelement: Ange alltid bredd och höjd för bilder och videor för att förhindra layoutskift.
 • Undvik dynamiska annonser: Om möjligt, undvik annonser som ändrar storlek dynamiskt och därmed orsakar layoutskift.
 • Stabiliserande teckensnitt rendering: Implementera teckensnittsvisningstekniker för att undvika plötsliga layoutförändringar.


Core Web Vitals och dess påverkan på SEO

I den moderna eran av sökmotoroptimering (SEO) har Googles Core Web Vitals etablerat sig som en av de mest betydande faktorerna för att ranka högt i sökresultaten. Dessa mätvärden, som fokuserar på användarupplevelsen, har omdefinierat hur SEO-experter och webbutvecklare närmar sig optimering av webbplatser. Genom att prioritera saker som laddningstid (LCP), interaktivitet (FID) och visuell stabilitet (CLS), har Google gjort det tydligt att en optimal användarupplevelse är avgörande för en webbplats framgång.

Denna förändring markerar en avvikelse från traditionell SEO, som tidigare fokuserade mer på nyckelord och backlinks. Nu, med Core Web Vitals, är sökmotorernas fokus på hur snabbt innehåll laddas, hur snabbt en webbplats blir interaktiv och hur stabil användarupplevelsen är. Det innebär att webbplatser som optimerar dessa faktorer inte bara erbjuder en bättre upplevelse för sina användare, utan också belönas med bättre placeringar i sökresultaten.


Hållbar SEO-strategi och Core Web Vitals

Att integrera Core Web Vitals i en SEO-strategi kräver en balanserad metod. För det första är det viktigt att regelbundet använda verktyg som Google PageSpeed Insights för att övervaka och analysera webbplatsens prestanda utifrån dessa mätvärden. Denna information ger en tydlig bild av vilka områden som behöver förbättring.

För att optimera LCP bör fokus ligga på att förbättra laddningstiderna. Detta kan uppnås genom att minska serverns svarstider, optimera bilder och minimera blockerande resurser som JavaScript och CSS. Att förbättra FID innebär att se till att webbsidan snabbt blir interaktiv, vilket kräver optimering av JavaScript och att minska antalet förfrågningar som en sida gör.

När det gäller CLS, handlar det om att säkerställa att sidans layout är stabil och inte ändras oväntat när sidan laddas. Detta innebär att definiera storleken på bilder och mediaelement i förväg och undvika annonser eller andra element som kan förändra sidans layout dynamiskt.

Att förbättra dessa Core Web Vitals är inte en engångsåtgärd utan en kontinuerlig process. Det kräver ständig övervakning, anpassning och optimering för att säkerställa att webbplatsen inte bara uppfyller Googles standarder utan också erbjuder en utmärkt användarupplevelse. På så sätt blir Core Web Vitals en grundläggande del av en framgångsrik och hållbar SEO-strategi.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis är, och svaret på frågan "Vad är Core Web Vitals?", att Core Web Vitals är en samling mätvärden som har blivit oumbärliga för att bedöma och förbättra en webbplats användarupplevelse och SEO-prestanda. Genom att fokusera på att optimera Largest Contentful Paint, First Input Delay och Cumulative Layout Shift, kan webbplatsägare och utvecklare säkerställa att deras webbplats inte bara är tilltalande för användare, utan också rankas väl i sökmotorerna. 

Med den ständiga utvecklingen av Googles algoritmer, är det viktigt att ständigt övervaka och förbättra Core Web Vitals för att hålla sig konkurrenskraftig i det digitala landskapet.


Frågor och svar

Vad är Core Web Vitals? 

Core Web Vitals är en uppsättning mätvärden som Google använder för att bedöma en webbplats användarupplevelse. Dessa inkluderar Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) och Cumulative Layout Shift (CLS), som var och en mäter olika aspekter av sidans prestanda och användarvänlighet.

Hur påverkar Core Web Vitals min webbplats SEO? 

Core Web Vitals är en viktig del av Googles rankingalgoritmer. Webbplatser som presterar väl i dessa mätvärden tenderar att rankas högre i sökresultaten, eftersom de erbjuder en bättre användarupplevelse. Optimering av LCP, FID och CLS kan därför förbättra din webbplats synlighet och trafik.

Kan jag mäta Core Web Vitals för min webbplats? 

Ja, du kan mäta Core Web Vitals för din webbplats med verktyg som Google PageSpeed Insights, Chrome User Experience Report och Lighthouse. Dessa verktyg ger detaljerad information om hur din webbplats presterar enligt dessa mätvärden och ger rekommendationer för förbättringar.

Vilka är de bästa sätten att förbättra LCP på min webbplats? 

För att förbättra LCP kan du optimera laddningstiden genom att komprimera bilder, minimera CSS och JavaScript, använda lazy loading för mediefiler och förbättra serverns svarstid. Dessa åtgärder kan hjälpa till att snabba upp laddningen av det största innehållet på din sida.

Är det viktigt att ständigt övervaka Core Web Vitals? 

Ja, det är viktigt att regelbundet övervaka Core Web Vitals. Googles rankingalgoritmer och användarupplevelsestandarder förändras över tid, så det är avgörande att hålla din webbplats uppdaterad med de senaste bästa praxiserna för dessa mätvärden för att bibehålla eller förbättra din sökmotorrankning.