Innehåll
15 September - 2023

Keyword research, använd rätt nyckelord för att ranka högre

I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i keyword research och förse dig med den kunskap behövs för att förbättra din ranking på Google.

Förstå betydelsen av keyword research

Keyword research är hörnstenen i alla effektiva SEO-strategier. Det ger dig möjlighet att förstå din målgrupps behov, preferenser och sökbeteende.

Genom att identifiera de rätta sökorden kan du skapa innehåll som inte bara är i linje med den sökintention användaren har utan också är i linje med sökmotorernas algoritmer, vilket i slutändan leder till högre ranking i sökresultaten.

Kraften med keyword research

Den verkliga kraften med keyword research ligger i dess förmåga att svara på frågor som:

 • Vad söker folk efter?
  Att förstå de specifika frågor och ämnen som din publik är intresserad av är avgörande för att skapa innehåll.
 • Hur många personer letar efter det?
  Att bestämma sökvolymen för dina målsökord hjälper dig att mäta den potentiella räckvidden för ditt innehåll.
 • I vilket format vill de ha den informationen?
  Genom att känna igen det föredragna innehållsformatet (t.ex. artiklar, videor, infografik) kan du skräddarsy din innehållsstrategi.
I SEO-världen är kunskap makt, och keyword research utrustar dig med den data som behövs för att fatta välgrundade beslut.

De första stegen: Ställ de rätta frågorna

Innan du dyker in i verktyg för keyword research är det viktigt att börja med en solid grund. Du måste förstå ditt företag, din målgrupp och dina mål. Här är några frågor du bör ställa:

 • Vilka är dina kunder och vad har de för egenskaper?
  Att bygga användarpersonas kan hjälpa dig att skräddarsy ditt innehåll till specifika målgruppssegment.
 • När och var söker folk efter dina produkter eller tjänster?
  Att känna igen säsongstrender och geografiska preferenser kan forma din innehållskalender.
 • Vilket språk och vilken terminologi använder dina målanvändare?
  Att använda samma språk som din publik ökar relevansen av ditt innehåll.
Genom att svara på dessa frågor lägger du grunden för effektiv keyword research som är i linje med dina affärsmål.

Upptäcka nyckelord

När du har en gedigen förståelse för din målgrupp och affärsmål är det dags att ge dig ut på sökordsupptäckarresan. Börja med nyckelord – det här är termer som är direkt relaterade till dina produkter, tjänster eller innehåll.

Om du till exempel är en florist som specialiserat sig på bröllop kan dina sökord inkludera "bröllopsbuketter" och "brudblommor". Dessa startsökord fungerar som grunden på vilken du bygger din sökordsstrategi.

Hitta dolda pärlor

Med hjälp av keyword researchsverktyg som Ubersuggest kan du utöka din lista med nyckelord. Dessa verktyg ger värdefulla insikter om sökvolym, sökordssvårigheter och relaterade sökfrågor.

De avslöjar dolda pärlor som t.ex. långa sökord(Long-tail keywords) med lägre sökvolym men högre konverteringspotential.

Långa sökord

Även om nyckelord med stora volymer kan verka lockande, kommer de ofta med tvetydiga användaravsikter.

Långa sökord, å andra sidan, speglar specifika användarbehov och kan leda till högre konverteringsfrekvens.

Kom ihåg att det inte alltid handlar om att rikta in sig på sökord med stor volym. Lång sökord konverterar ofta bättre eftersom de speglar specifika användaravsikter. Till exempel är någon som söker efter "bästa pris grön handväska för kvinnor" är troligen redo att göra ett köp.

Konsten att diversifiera

Inom SEO är det avgörande att diversifiera din sökordsstrategi. Hela webbplatser rankas inte för sökord; enskilda sidor gör det.

Även om framstående varumärken kan se sin hemsidas rankning för flera sökord, tjänar de flesta webbplatser på att optimera varje sida för unika, värdefulla sökord.

Om du till exempel erbjuder en rad tjänster eller produkter, så ska du handhålla dedikerade sidor som är optimerade för var och en av dessa produkter. Detta tillvägagångssätt låter dig fånga ett bredare spektrum av sökfrågor och tillgodose olika användaravsikter.

Förstå sökvolym och konkurrens

När du utökar din sökordslista kommer du att möta olika nivåer av sökvolym och konkurrens. Att balansera dessa faktorer är själva kärnan till att skapa en effektiv SEO-strategi.

Sökvolym

Sökord med hög sökvolym kräver ofta mer ansträngning att ranka för, men erbjuder en bredare målgruppsräckvidd. Sökord med låg volym är mindre konkurrenskraftiga men kan ha en nischad målgrupp.

Konkurrens

Bedöm konkurrensen för varje sökord. Verktyg som Moz Keyword Explorer ger ett sökordssvårighetsvärde, vilket indikerar ett sökords konkurrenskraft. Rikta in sökord som överensstämmer med din webbplats auktoritet och resurser.

Analysera användarens sökintention 

Att förstå användarens sökintention är viktigt för att skapa innehåll som tillfredsställer både användare och sökmotorer. Google kategoriserar avsikter i fem huvudkategorier:

 1. Informationsfrågor: Användare söker information, såsom fakta eller förklaringar.
 2. Navigationsfrågor: Användare vill nå en specifik onlinedestination.
 3. Transaktionsfrågor: Användare strävar efter att utföra en åtgärd, som att göra ett köp.
 4. Kommersiell utredning: Användare jämför produkter eller tjänster.
 5. Lokala frågor: Användare söker närliggande företag eller tjänster.
Genom att analysera sökresultaten för dina nyckelord kan du bättre förstå användarens avsikt och skräddarsy ditt innehåll därefter. Googles SERP-funktioner, såsom featured snippets eller “Others want to know”, ger värdefulla insikter om vad användarna förväntar sig eller letar efter.

Verktyg för djupgående sökordsanalys

För att  underlätta keyword research, kan du ta hjäp av b.la. dessa verktyg, vissa är gratis och vissa kommer med en kostnad:

Dessa verktyg hjälper dig med den information som behövs för att fatta välgrundade beslut och förfina dina sökordsstrategier.

Slutsats

Att bemästra keyword research är ett grundläggande steg mot SEO-framgång. Det handlar inte bara om att hitta nyckelord; det handlar om att förstå din målgrupp, deras behov och deras sökbeteende.

Genom att anta ett strategiskt tillvägagångssätt för keyword research kan du positionera din webbplats för högre ranking, ökad organisk trafik och i slutändan affärstillväxt.

Kom ihåg att SEO är en pågående process, och keyword research är en kontinuerlig resa. Håll dig uppdaterad med branschtrender, övervaka sökordsprestanda och anpassa din strategi för att ligga före i det konkurrensutsatta onlinelandskapet.