Innehåll
25 September - 2023

Vad är E-E-A-T och hur vill Google att det används?

E-E-A-T, betyder Experience, Expertise, Authority, and Trust (Erfarenhet, Expertis, Auktoritativitet och Trovärdighet). 

Google introducerade detta koncept för att betona kvaliteten och trovärdigheten hos webbplatser, vilket gör det till en avgörande faktor för alla som vill ranka högre på Google. Se på E-E-A-T som ett mjukt verktyg för din heltäckande on-page seo strategin.

Med Googles ständiga algoritmuppdateringar och 2022 års uppdatering av användbart innehåll är det viktigare än någonsin att förstå och utnyttja kraften i E-E-A-T.

Exakt vad är Googles E-E-A-T?

E-E-A-T är en akronym som kapslar in fyra grundläggande aspekter av en webbplatss kvalitet:

Erfarenhet

Det första "E" i E-E-A-T står för erfarenhet (experience). Detta relaterar till en författares praktiska eller förstahandserfarenhet av ett visst ämne. Det skiljer de sanna experterna från de som bara skriver om ett ämne utan verklig erfarenhet och kunskap.

Expertis

Det andra "E" representerar (expertise) expertis. Expertis avser djupet av kunskap en webbplats eller författare besitter inom ett specifikt område. Meriter, yrkeserfarenhet och ackrediteringar bidrar alla till att etablera expertis inom ett visst ämne.

Auktoritativitet

"A" i E-E-A-T står för Auktoritativitet (authoritativeness). Detta mått mäter en webbplats rykte inom sin bransch. Det mäts genom frekvensen av omnämnanden i branschen och uppfattningen av webbplatsen som en tankeledare.

Trovärdighet

Det sista "T" står för trovärdighet (trust). Förtroende intjänas genom en kombination av säkerhet, engagemang och support. Till exempel måste en e-handelswebbplats säkerställa säkra transaktioner och ge robust kundsupport. Nyhetswebbplatser bör vara transparenta om sina källor och metoder.

Är E-E-A-T en direkt rankningfaktor?

E-E-A-T i sig är inte en direkt rankningsfaktor i Googles algoritm. Istället är det ett kvalitativt koncept som används för att bedöma innehållets övergripande kvalitet. 

Googles algoritm upptäcker indirekt E-E-A-T genom olika rankningsfaktorer som användarrecensioner, författarhistorik och ett varumärkes rykte.

Även om E-E-A-T kanske inte är en direkt rankningsfaktor, spelar den en avgörande roll för SEO-framgång.

Varför E-E-A-T avgörande för SEO?

Dagarna som man manipulera sökrankningar genom sökordsfyllning och länkkvantitet är för länge sedan förbi. Google har bytt fokus till att ge bästa möjliga användarupplevelse. E-E-A-T är centralt i detta skifte.

För att säkerställa att din webbplats vänder sig till användaren, ställ dessa nyckelfrågor:

E-E-A-T fungerar som ett riktmärke för kvaliteten av ditt innehåll. Det säkerställer att användare inte bara hittar vad de letar efter utan också litar på informationen de får.

Betydelsen av E-E-A-T för YMYL-innehåll

YMYL, förkortning för "Your Money Your Life", avser innehåll som kan påverka en persons välbefinnande, till exempel medicinsk, ekonomisk eller juridisk rådgivning. Med tanke på de potentiella konsekvenserna kräver YMYL-innehåll exceptionellt höga E-E-A-T-poäng.

För att utmärka sig inom YMYL behover man upprätta tydliga riktlinjer för E-E-A-T på sin webbplats, påvisa sin expertis och gör det enkelt för användare att känna igen webbplatsen som en pålitlig källa.

Strategier för att förbättra din E-E-A-T

Att boosta din E-E-A-T kräver ett strategiskt arbetssätt. Här är åtta steg för att komma igång:

  • Bygg bakåtlänkar av hög kvalitet: Samarbeta med auktoritativa webbplatser för att få bakåtlänkar av hög kvalitet. Kvalitet är viktigare än kvantitet.

  • Granska och uppdatera innehåll: Granska och uppdatera ditt innehåll regelbundet för att säkerställa korrekthet och relevans. Visa upp författarens erfarenhet för att förstärka E-E-A-T.

  • Visa upp positiva användarrecensioner: Dela användarrecensioner för att bygga förtroende och trovärdighet.

  • Samarbeta med experter: Samarbeta med branschexperter för att förbättra din webbplats auktoritet.

  • Inkludera författar- och företagsuppgifter: Ange tydligt din expertis och företagsuppgifter på din webbplats.

  • Visa support- och kontaktinformation: Tillhandahåll kontaktinformation och supportkanaler för ökat förtroende.

  • Övervaka ditt företags rykte: Håll ett öga på ditt rykte online och hantera problem proaktivt.

  • Undvik Clickbait-innehåll: Prioritera användarnas behov framför clickbait-taktik. Ärlighet och hjälpsamhet bör vägleda din innehållsstrategi.

Effekten av Googles E-E-A-T

Googles uppdatering av användbart innehåll, som lanserades i augusti 2022, syftade till att marknadsföra orginellt och användbart innehåll i sökresultaten. Även om det inte orsakade betydande förändringar i rankingen, underströk det vikten av E-E-A-T.

När Google fortsätter att förfina sina algoritmer kommer E-E-A-T att förbli en viktig punk för ranking. För att ligga i framkant, följ de åtta tips som nämnts tidigare och prioritera användarcentrerat innehåll.

Sammanfattningsvis är E-E-A-T inte bara ett modeord i SEO-världen; det är en av den långsiktiga framgången. Prioritera användarnas behov, bygg expertis och skapa trovärdighet för att låsa upp den verkliga potentialen i din webbplats.

Kom ihåg att E-E-A-T inte är en engångsinsats utan ett fortlöpande engagemang för att tillhandahålla värdefullt, pålitligt innehåll.

Genom att följa E-E-A-T kommer du inte bara att öka din ranking i Googles algoritmuppdateringar utan också skapa en bestående inverkan på din publik.