Innehåll
25 September - 2023

Vad är Topical Authority och hur fungerar det?

En avgörande aspekt som har fått enorm betydelse de senaste åren är Topical Authority. Om det görs på rätt sätt kan det få din webbplats att klättar till toppen på SERP sidorna utan att förlita dig så mycket på bakåtlänkar eller betald annonsering. Att bygga upp sin Topical Authority är en viktig del av en heltäckande strategi för on-page seo.

I den här artikeln kommer vi att gräva djupt in i topical authority, varför det är viktigt och hur du bygger upp topical authority för din webbplats.

Vad är Topical Authority?

Topical Authority kan definieras som skicklighet och omfattningen av högkvalitativt innehåll, eller mer exakt, hur väl du kan övertyga Google om att du besitter denna förmåga att leverera innehåll av högsta kavlitet inom ett ämne eller område.

Att uppnå topical authority innebär att täcka ett brett spektrum av semantiskt relaterade ämnen inom ditt område, sammanlänka dem på ett enhetligt sätt och presentera dina kunskaper i ett format som google kan analysera och tolka.

Slutmålet är att övertyga sökmotorer, särskilt Google, att din webbplats är den ultimata resursen för allt som har med din nisch att göra.

Du har uppnått topical authority när en sökmotors naturliga språkbehandlingsalgoritmer bestämmer att din webbplats täcker ett brett spektrum av ämnen kopplade till din nisch och därmed börjar ranka ditt webbplats högre än konkurenterna för det området för alla relevanta sökord.

Varför är topical authority viktig?

Topical authority fungerar som en måttstock för att mäta din webbplats expertis inom ett visst ämnesområde. Genom att leverera bra och relevant innehåll förbättrar du sökupplevelsen avsevärt, vilket gör det enklare, snabbare och mer intuitivt för användarna att hitta den information de söker, vilket Google i sin tur belönar genom bättre ranking.

Topical auhtority blev avgörande efter Googles uppdatering av Hummingbird-algoritmen 2013.

Före Hummingbird var sökmotorernas rankningar mycket beroende av att sökord i sökningar matchades med sökord på webbsidor. Detta ledde till en situation där sökordsstoppning (keyword stuffing) och irrelevant innehåll kunde manipulera rankingen.

Hummingbird förändrade situationen genom att istället fokusera på att försöka förstå sammanhanget, innebörden och avsikten bakom sökningen. 

Den här uppdateringen syftade till att ge de mest relevanta och korrekta svaren på användarnas frågor.

Resultatet blev ett skifte från att matcha sökord till att matcha ämnenas avsikt och relevans. Webbplatser som satsade på att skapa heltäckande innehåll som tog upp användarnas frågor och behov började prestera bättre än andra.

Även om den exakta metoden bakom Googles beräkning av topical authority förblir hemlighet, är det allmänt accepterat att sökmotorn utvärderar en webbplatss auktoritet genom att bedöma täckningen av underämnen i artiklar och över hela webbplatsen.

Ökar topical authority SEO-rankningen?

Med ett ord, ja. Med tanke på Googles betoning på semantik har aktuell auktoritet blivit en hörnsten i modern sökmotoroptimering. När du grundligt täcker ett ämne signalerar du till Google att din webbplats är en lämplig källa som förtjänar förtroende och associering med relevanta sökord.

Föreställ dig att du vill etablera topical authority för ämnet "hundmat". Istället för att skapa en enda artikel om hundmat, skapa ett omfattande bibliotek med innehåll som täcker olika relaterade aspekter som hälsa, smak, kost, päls, vikt och mer.

Detta tillvägagångssätt låter dig dominera trafiken för flera relaterade sökningar.

Noterbart är att aktuell auktoritet jämnar ut spelplanen mellan olika webbplatser, vilket gynnar mindre webbplatsägare. 

Nischade webbplatser med svagare bakåtlänkar och domänauktoritet kan överträffa mycket auktoritativa webbplatser genom att fokusera på omfattande innehåll.

Många SEO-experter har dokumenterat studier som visar hur topical authority förbättrar rankningen för befintliga sökord och utökar antalet sökord som en webbplats rankas för.

Aktuell auktoritet lockar också fler bakåtlänkar organiskt, vilket minskar behovet av tidskrävande länkbyggande insatser. När din webbplats får fler bakåtlänkar förbättras samtidigt din rankning.

Strategier för att bygga topical authority

Att bygga aktuell auktoritet är inte så enkelt som det kan verka. Det kräver noggrann planering och utförande. Här är fyra strategier som hjälper dig att effektivt etablera topical authority:

Genomför keyword research

Börja med att identifiera de frågor som folk söker efter inom ditt ämne genom en keyword research och bygg upp en topical map för din webbplats. Istället för att fixera enbart på nyckelord, fokusera på enheter – begreppen och relationerna mellan dem. Google prioriterar nu enheter framför traditionella sökord.

För att hitta enheter som är kopplade till ditt ämne, gör sökningar på Google eller använd verktyg som Google Trends och Wikipedia. Alternativt kan du använda verktyg som InLinks för att skapa en karta över ämnet och hjälper dig hitta relevanta relaterade områden.

Organisera enheter i ämneskluster

Skapa ämneskluster eller content silos för att gruppera relaterat innehåll, vilket gör det lättare för sökmotorer och användare att navigera. InLinks kan automatiskt generera relevanta kluster baserat på ditt valda ämne. Dessa kluster hjälper dig att effektivt planera ditt innehåll.

Producera bra innehåll

Att skapa djupgående, välinformerat innehåll är viktigt. Använd InLinks innehållskortverktyg för att analysera SERP (search engine results pages), identifiera luckor för innehåll som saknas och optimera ditt innehåll för olika enheter. Börja med pelar-sidor (pillar page) och utveckla sedan stödjande klustersidor, se till att varje del är specifik, heltäckande och anpassad till användarens avsikt.

Bygg en strukturerad intern länkstruktur

Intern länkning är avgörande för att bygga topical authority. Koppla samman pelar- och klustersidor med interna länkar för att upprätta semantiska relationer. 

Denna metod förbättrar sidrankningsdistributionen och förbättrar ditt innehålls synlighet på SERP sidorna. InLinks kan identifiera interna länkningsmöjligheter och automatisera processen.

Samanfattning

Topical authority dykt upp som en central faktor inom sökmotoroptimering. Googles engagemang för semantisk sökning och förståelse av användarnas avsikter har ökat vikten av omfattande innehåll inom webbplatsens nisch. 

Genom att följa tipsen som beskrivs i den här artiklen kan du bygga topical authority för din webbplats, förbättra din sökmotorrankning och ge användarna värdefull, relevant information.

Frågor och svar

Är sökord inte längre viktiga för SEO?

Nyckelord är fortfarande viktiga, men fokus har flyttats mot ämnen och deras relationer. Nyckelord bör vara en del av en bredare strategi som tar hänsyn till ämnen, semantik och användarens search intent.

Vad är skillnaden mellan topical authority och domänauktoritet?

Topical authority utvärderar expertis inom ett specifikt ämne, medan domänauktoritet bedömer en webbplats övergripande auktoritet utifrån kvaliteten och kvantiteten av bakåtlänkar.

Vad är aktuell relevans inom SEO? 

    Aktuell relevans avser lämpligheten av ett innehåll som rör ett specifikt ämne. Sökmotorer använder aktuell relevans för att avgöra om en sida är relevant för en användares sökfråga.