Innehåll
10 November - 2023

Så mäter och analyserar du din webbplats SEO-resultat

Sökmotoroptimering (SEO) är en strategisk process för att förbättra och optimera en webbplats för att ranka högre i sökmotorernas resultat. Det innebär att använda relevanta nyckelord, skapa kvalitetsinnehåll och bygga länkar för att öka synligheten på nätet. Det är även viktigt att utföra teknisk SEO analys och att mäta och analysera sitt SEO resultat för att kunna justera och optimera sina insatser ännu mer.

SEO är viktigt eftersom det hjälper företag att nå en bredare publik och öka sin organiska trafik. Det kan i sin tur leda till högre konverteringar och försäljning. Implementera en effektiv SEO-strategi så kan företag dra nytta av ökad synlighet på nätet och nå potentiella kunder utan att enbart vara beroende av betald annonsering. 

Använd relevanta nyckelord
som folk söker efter så kan en webbplats rankas högre av sökmotorer som Google. Det innebär att när människor söker efter relaterade produkter eller tjänster online, har de större chans att hitta just ditt företag. Utöver att öka synligheten på nätet spelar SEO också en viktig roll för användarvänligheten på en webbplats. 

En optimerad webbplats erbjuder bättre navigation, snabbare laddningstider och relevant innehåll som svarar på besökarnas behov. Via SEO kan man också analysera resultat via datainsamling och mäta resultaten av olika strategier.

Enligt en undersökning från HubSpot visar 75% av användarna att de aldrig scrollar längre ner än den första sidan med sökresultat.


Fastställ SEO-mål

För att fastställa dina SEO-mål bör du utvärdera den befintliga webbplatsens prestanda och sätta upp mätbara mål som ligger till grund för förbättringar.


Utvärdera befintlig webbplats

För att fastställa dina SEO-mål är det avgörande att utvärdera den nuvarande resultatet hos din webbplats. Analysera trafiken, laddningshastigheten och användarupplevelsen så kan du identifiera områden som behöver förbättras. 

Här är en tabell som visar olika aspekter (KPI):

Aspekt (KPI)
Resultat (exempel)
Trafikmängd
Ökande
Bounce Rate
Låg
Sidans laddningstid
Snabb
Mottaglig design
Ja

Det finns även andra faktorer att analysera, såsom sökordranking och inlänkar. Dessa ger ytterligare insikt i hur din webbplats presterar jämfört med konkurrenterna. Samla in och analysera denna data för att fatta välgrundade beslut om dina framtida SEO-mål. 

Sätta upp mätbara mål


  • Skapa specifika mål för att uppnå mätbara framsteg.
  • Använd realistiska och tidsbundna metoder.
  • Identifiera viktiga KPI:er för att mäta din utveckling.
  • Anpassa målen efter ditt företagsområde och marknad.
  • Utvärdera och omvärdera dina mål regelbundet.

Tips!
Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna inom SEO och justera dina mål vid behov. Att vara proaktiv och regelbundet se över webbplatsen genom att göra löpande mindre förändringar av innehållet kan göra stor skillnad på hur väl sidan rankar. För sidor som redan rankar på första sidan av Google, kan man ibland med väldigt små justeringar klättra upp på en förstaplats.


Övervaka

För att övervaka SEO resultat använder du webbanalysverktyg för att samla in data, identifierar viktiga SEO-nyckeltal för att överse och skapa anpassade rapporter för regelbunden uppföljning.


Använd analysverktyg för att samla data

Att övervaka och samla in data för att analysera SEO resultatet är viktigt, och denna process kan göras smidig när man använder webbanalysverktyg. Med hjälp av dessa verktyg kan du få insikter om trafik, besökarnas beteende och konverteringfrekvensen.

Här är en översikt över hur du kan samla in data med hjälp av analysverktyg:

Trafikkällor
Förstå varifrån dina besökare kommer och justera din marknadsföring därefter.
Sökmotoroptimering
Analysera vilka sökord som genererar mest trafik och förbättra din SEO-strategi.
Sidvisningar
Följ antalet sidvisningar per session för att mäta engagemang och innehållsstyrning.
Genomsnittlig sessionstid
Analysera hur länge besökarna stannar på din webbplats och åtgärda den höga avvisningsfrekvenser.
Konverteringsfrekvens
Utvärdera effektiviteten hos dina konverteringsmål för att optimera webbplatsens prestanda.

Använd analysverktyg så kan du dra nytta av dessa fördelar och fatta välgrundade beslut baserat på insamlade data. Se till att implementera verktygen korrekt och utnyttja deras fulla potential.


Identifiera viktiga SEO-nyckeltal att övervaka

För att övervaka och förbättra webbplatsens prestanda är det avgörande att identifiera viktiga mätetal inom sökmotoroptimering (SEO). 

Ett exempel på ett sådant mätetal är 'Organisk söktrafik', vilket mäter antalet besökare från icke-betalda sökresultat till en webbplats under en viss tidsperiod. Övervaka och analysera dessa nyckeltal för att fatta informerade beslut och optimera webbplatsen för att öka organisk trafik och synlighet.

En annan viktig faktor att övervaka är 'Sidhastighet', som mäter hur snabbt sidor på en webbplats laddas för användare. När man optimerar sidhastigheten kan man säkerställa en bättre användarupplevelse och öka chanserna till högre placering i sökmotorernas resultat.

För att maximera effektiviteten av SEO-åtgärder rekommenderas kontinuerlig övervakning av dessa och andra relevanta nyckeltal. Genom att analysera data och göra nödvändiga justeringar kan man uppnå framgångsrika resultat.

Tips!
Använda gratis verktyg som Google Analytics eller SEO-plattformar för att övervaka dessa SEO-nyckeltal och få värdefulla insikter för att optimera din webbplats.

Skapa rapporter för regelbunden uppföljning

För att effektivt övervaka och analysera SEO resultat bör du skapa regelbundna rapporter för att följa upp resultaten. Skapa anpassade rapporter så kan du få viktig information om din webbplats och hitta möjligheter till förbättringar. Med regelbundna rapporter är det också lättare att se förändringar över tid och jämföra vad man gjort bra eller dåligt under olika perioder när man testat att optimera sin SEO på olika sätt. Dessa rapporter ger dig en tydlig överblick över ditt SEO-arbete och hjälper dig fatta informerade beslut för att ytterligare optimera din webbplats längre fram.


Mät och analysera resultatet

Här får du en översikt över hur du kan mäta och bedöma olika aspekter och värden av din webbplats SEO-prestanda, inklusive att mäta trafiken, rankningen av sökord, länkkvalitet samt utvärdera strukturer och indexering för att optimera din webbplats synlighet i sökmotorer.

Analysera organisk trafik och rankningar

För att utvärdera en webbplats är det viktigt att analysera den organiska trafiken och sökordrankning. Använd en tabell för att visa den aktuella organiska trafiken, målgruppens demografi och sökordrankningar. 

När man granska denna data så kan man få insikter om vilka sökord som genererar mest trafik och hur väl webbplatsen rankar för dem. Denna information är värdefull för att optimera innehållet och öka synligheten i sökmotorerna. Även om tidigare avsnitt har täckt analysen av trafik och rankningar, kommer nästa avsnitt att fokusera på utvärderingen av sidhastighet.

Utvärdera kvaliteten på inkommande länkar

För att bedöma kvaliteten på inkommande länkar granskar vi deras relevans och auktoritet.  När man noggrant analyserar dessa länkar kan man få en insikt om deras betydelse för sökmotorrankningen. Analysera kriterier som domänauktoritet, ankartext och länkplacering för att bedöma kvaliteten på inkommande länkar. Det hjälper till att optimera SEO-strategin.

Analysera sidstrukturer och indexering

Att analysera sidstrukturer och indexering innebär en noggrann undersökning av hur webbsidor är organiserade och hur de blir indexerade av sökmotorer. Det är tydligt att korrekt sidstruktur, inklusive användningen av rubriker, leder till bättre indexering på sökmotorer. Dessutom spelar intern länkning mellan olika sidor på webbplatsen en viktig roll för indexeringen.

För att förbättra SEO-prestandan är det viktigt att ta hänsyn till unika detaljer, som att optimera URL-strukturer och använda robots.txt-filer för att styra vilka delar av webbplatsen indexeringsrobotar ska besöka. Att inte analysera och optimera sidstrukturer och indexering kan få allvarliga konsekvenser. För att undvika detta bör webbutvecklare vara medvetna om vikten av en god struktur och korrekt indexering för att säkerställa synlighet i sökresultaten.


Mätvärden (KPI)

När man ska övervaka, mäta eller analysera SEO resultat finns det en del olika värden som är extra intessanta att titta på. Nedan är en lista på viktiga värden att ta hänsyn till för att en webbplats ska prestera optimalt. När vi optimerar webbplatsen och SEO-prestandan är det främst för att öka dessa värden.

Mätverde (KPI)Beskrivning
Kundens livstidsvärde (CLV)Ett mått som mäter intäkterna varje kund ger. I samband med SEO hjälper CLV ett företag att identifiera vilka SEO-aktiviteter som ger störst positiva ekonomiska effekter
Content EfficiencyAnvänder innehållseffektivitet som ett nyckeltal - Det är när folk verkligen börjar vilja förbättra sin innehållsstrategi och övergå till datadrivet beslutsfattande för vad de ska skapa och vad de ska uppdatera
Genomsnittlig engagemangstidDetta talar om för oss den genomsnittliga tid som webbplatsen hade fokus i användarens webbläsare. Det betyder att användaren med största sannolikhet tittade på den
Konverteringsmål efter procentbaserade mätvärdenOm målkonverteringsfrekvensen (uttryckt i procent) sjunker så kanske den organiska kampanjen inte är så effektiv som den skulle kunna vara
Exakt söksynlighetJämför traditionell rankning med faktisk rankning, som räknar allt i SERP:erna som kan pressa en organisk rankning ner, inklusive PPC, kunskapsdiagram, svar och andra Google-element i sökningen
RPM för session, sida och annonsÄr ett sätt att beräkna hur värdefull din trafik är, särskilt för annonsstödda webbplatser
Annonsklickfrekvens (CTR)Detta mätvärde beräknar procentandelen klick du får per 100 annonsvisningar
AnnonsintäkterDetta mätvärde beräknar den totala summan pengar som genereras från att tjäna pengar på användarnas engagemang på din webbplats
AvvisningsfrekvensAvvisningsfrekvens är procentandelen besökare till ditt hjälpcenter som navigerar bort från den efter att ha tittat på en enda sida
VarumärkessöktrafikMängden trafik som kommer till din webbplats via varumärkessökord på sökmotorer som Google, Bing, Yandex och Baidu
Kostnad per förvärv (CPA)Marknadsföringsmåttet Cost Per Acquisition är den totala kostnaden för att skaffa en ny kund via en specifik kanal eller kampanj
LTV:CAC-förhållandeFörhållandet mellan livstidsvärde och kundanskaffningskostnad hjälper dig att avgöra hur mycket du ska spendera för att skaffa en kund. Att beräkna detta förhållande visar om du spenderar för mycket per kund eller om du missar möjligheter på grund av att du inte spenderar tillräckligt
Sidor som visas per sessionSidor som visas per session mäter hur många sidor från din webbplats som användare har sett under en session
Procentandel av nya användareProcentandel av nya användare är procentandelen nya användare som besöker kontra antalet återkommande besökare som kommer till ditt onlinehjälpcenter
WebbplatsomvandlingsfrekvensEnkelt förklarat visar webbplatsens konverteringsfrekvens andelen webbplatsbesökare som vidtar en önskad åtgärd på din webbplats
WebbplatstrafiktillväxtWebbplatstrafiktillväxt är ett marknadsföringsmått som mäter ökningen eller minskningen av besökare på din webbplats, vanligtvis antingen månad för månad eller år över år
Intäkter per trafikkällaIntäkter per trafikkälla är en uppdelning av totala intäkter per kanal som sociala, organiska sökningar, betalda sökningar, hänvisningar, etc. Detta mätvärde belyser de mest värdefulla källorna som leder trafik till din webbplats eller e-handel


Testning och förbättringsarbete

För att testa och förbättra dina SEO-strategier, använd A/B-testning av olika metoder och strategier. Genomför sedan förändringar baserat på testresultat för att optimera din webbplats.


A/B-testning av olika metoder och strategier

Genom att använda A/B-tester kan man utvärdera effektiviteten hos olika SEO-metoder och strategier. Resultaten från en A/B-testning, där två olika strategier jämfördes, visas i tabellen nedan. Ytterligare detaljer inkluderar analys av kvalitetsfaktorer och konverteringsgrad. Förbättringar kan göras när man testar fler metoder och strategier.

Test
Strategi 1
Strategi 2
A
50%
30%
B
60%
40%


Genomför förändringar baserat på testresultat

Implementering av förändringar baserat på resultat från tester är en nödvändig del av processen att förbättra SEO-strategier. Det innebär att använda faktiska data och resultat från tester för att fatta beslut om vilka ändringar som bör göras på webbplatsen.

Nedan finns en exempel tabell på förändringar:

Förändring
Testresultat
Implementering
Optimering av meta-taggar
Ökad synlighet i sökresultaten, högre klickfrekvens
Meta-taggar uppdaterades med relevanta nyckelord
Förbättrad länkstruktur
Minskade laddningstider, bättre användarupplevelse
Länkar omstrukturerades och optimerades
Användning av schema markup
Högre betyg i strukturerad data-tester, bättre synlighet i sökresultaten
Schema markup implementerades på relevant innehåll
Optimering av sidhastighet
Minskade laddningstider, minskad bounce rate
Bilder komprimerades och cachning konfigurerades

Dessa exempel visar hur olika förändringar har implementerats baserat på de positiva resultaten från utförda tester. Analysera testdata och fatta välgrundade beslut så kan man effektivt optimera SEO-strategier och förbättra den övergripande synligheten och prestandan på webbplatsen.


SEO-strategi

För att fortsätta övervaka och uppdatera din SEO-strategi är det viktigt att regelbundet övervaka och analysera SEO resultat. Detta innebär att du håller koll på hur din webbplats rankar i sökmotorernas resultat.  Dessutom är det viktigt att göra justeringar i din strategi baserat på marknadstrender och algoritmförändringar för att förbli konkurrenskraftig och optimera din webbplats för bästa möjliga resultat.


Regelbunden övervakning

För att en SEO-strategi ska fortsätta att ge optimala resultat är det viktigt att man kontinuerligt övervakar och optimerar webbplatsen. När man gör regelbundna analyser av sökordsrankingar, webbplatsens länkstruktur och innehållskvalitet kan vi identifiera områden där vi kan förbättra synligheten och öka trafiken till webbplatsen. Avancerade analysverktyg möjliggör insamling av data angående hur siten mår och presterar, vilket är grunden för att dra meningsfulla slutsatser och fatta datadrivna beslut.

Dessa slutsatser kan sedan användas för att skapa en strategi som optimerar våra sökord, förbättrar länkar och innehåll samt adresserar eventuella tekniska problem som påverkar vår synlighet på sökmotorresultatsidorna (SERP).

Det är också viktigt att vara medveten om trender inom SEO-fältet och anpassa vår strategi efter dessa trender. Att vara uppmärksam på nya algoritmförändringar och uppgraderingar från sökmotorer som Google så håller vi oss i framkant och kan bättre konkurrera mot andra webbplatser.

För att bibehålla en stark ranking kan du även anlita oss på RocketLabs. Vi arbetar dagligen med digital marknadsföring, on-page och off-page SEO samt övervakar och analyserar SEO-resultat för en rad olika webbplatser där vi strategist arbetar med att öka den organiska trafiken. Vi har den kunskap och erfarenhet som behövs för att ta er webbplats till nästa nivå. Via kontinuerlig övervakning, analys och uppdatering kan vi se till att webbplatsen fortfarande syns för den relevanta målgruppen och lockar mer trafik och konverteringar. 


Justera strategi baserat på trender och algoritmer

Flexibilitet är avgörande för framgång inom SEO eftersom marknadstrender och algoritmer ständigt förändras. Vi anpassar vår SEO-strategi kontinuerligt för att synas och rankas högt på sökmotorerna. Noggrann analys och justering av vår strategi är nyckeln till att möta kraven i den rådande digitala världen.

I en föränderlig marknad är det nödvändigt att övervaka och anpassa vår SEO-strategi. Genom att vara uppmärksamma på marknadstrender och algoritmändringar kan vi optimera vår webbplats för organisk sökmotortrafik. 

Kontinuerlig övervakning gör det möjligt för oss att identifiera nya möjligheter och utmaningar samt vidta åtgärder för att bibehålla vår konkurrenskraft. Förutom att anpassa oss efter marknadstrender och algoritmändringar är det viktigt att övervaka våra konkurrenters aktiviteter. 

När vi analyserar framgångar och misslyckanden får vi värdefulla insikter som hjälper oss att effektivt forma vår egen strategi. Är vi proaktiva och tar initiativ till förbättringar och justeringar för att hålla oss i framkant kommer webbplatsen att öka i ranking över tid.


Frågor och svar

Vad är SEO-prestanda?

SEO-prestanda avser bedömningen och mätningen av hur väl en webbplats eller en webbsida presterar i sökmotorresultat, inklusive dess synlighet, ranking och trafik.


Varför är övervakning av SEO viktigt?

Övervakning av SEO-prestanda är viktig eftersom det ger insikter om hur effektiv en webbplats eller en webbsida är när det gäller att attrahera organisk trafik från sökmotorer. Det hjälper också till att identifiera problemområden och möjligheter till förbättring.


Vilka verktyg kan användas för att övervaka och analysera SEO?

Det finns olika verktyg som kan användas för att övervaka och analysera SEO resultat, inklusive Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, Moz och Ahrefs. Dessa verktyg tillhandahåller värdefulla data och statistik om trafik, nyckelord, konkurrentanalys och mycket mer.


Vad är viktiga mätvärden att analysera?

Viktiga mätvärden inkluderar organisk trafik, sökordrankning, sidhastighet, sidindexering, konverteringsgrad och avvisningsfrekvens. Genom att övervaka och analysera dessa mätvärden kan man utvärdera och förbättra webbplatsens SEO-effektivitet.


Vilken betydelse har sökordsoptimering för hur webbplatsen presterar?

Sökordsoptimering spelar en avgörande roll för SEO-prestanda eftersom det handlar om att identifiera och använda relevanta söktermer i webbplatsens innehåll, meta-taggar, rubriker och länkar. Optimerar man för rätt sökord kan man förbättra webbplatsens synlighet och öka chansen att ranka högre i sökresultaten.


Hur kan man förbättra SEO-prestandan?

För att förbättra SEO-prestanda kan man vidta åtgärder som att optimera webbplatsens hastighet, förbättra användarupplevelsen, skapa relevant och kvalitativt innehåll, bygga länkar från trovärdiga webbplatser, använda rätt sökord och meta-taggar samt regelbundet övervaka och analysera prestanda för att identifiera förbättringsmöjligheter.