Innehåll
14 November - 2023

Så gör du en teknisk SEO-analys

Eftersom tekniken fortsätter att utvecklas och dominera vårt vardagsliv blir det allt viktigare för företag och webbplatser att ha en stark närvaro online. En nyckelaspekt av detta är sökmotoroptimering (SEO) och att implementera effektiva SEO-strategier för on-page SEO och off-page SEO. Det är också viktigt att regelbundet mäta och analysera SEO-resultat för att kunna vidta åtgärder som krävs. Om du har problem med låg webbplats trafik eller dåliga sökmotorrankningar är denna artikel ett måste att läsa för dig.


Vad är teknisk SEO?

Teknisk SEO innebär att optimera en webbplats för att förbättra dess tekniska prestanda och synlighet i sökmotorer. Att noggrant undersöka och åtgärda tekniska brister kan minska webbplatsens laddningstider, vilket i sin tur höjer användarupplevelsen och förbättrar möjligheterna att uppnå en högre position i sökmotorernas resultatlistor.

 • webbplatshastighet
 • mobilanpassning
 • URL-struktur
 • sidindexering
 • metadataoptimering
En noggrann teknisk SEO-analys möjliggör identifiering och korrigering av problem som kan påverka en webbplats synlighet och prestanda.


Varför är teknisk SEO viktigt?

En teknisk SEO-analys är viktig eftersom den hjälper till att optimera din webbplats för att ranka högre i sökmotorresultaten. Analysera tekniska aspekter som webbplatsens laddningstid, mobilanpassning och URL-struktur så kan du förbättra användarupplevelsen och öka synligheten för din webbplats. En bra teknisk SEO kan också hjälpa till att identifiera och lösa tekniska problem som kan påverka din webbplatsprestanda. Se till att din webbplats är tekniskt optimerad så att du kan locka fler besökare och öka framgången för din webbplats online.


Hur utför man en teknisk SEO analys?

Att genomföra en analys av teknisk SEO är en viktig del av att optimera din webbplats för sökmotorer. Identifiera och åtgärda eventuella tekniska problem för att förbättra din webbplatsens synlighet och användarupplevelse. 

I denna sektion kommer vi att gå igenom hur man gör en grundlig analys av teknisk SEO på din webbplats. Vi kommer att titta på allt från indexeringsproblem till mobilvänlighet och ge dig tips om hur du kan optimera din webbplats för bästa möjliga resultat.


Börja med en webbplatsgenomgång

En teknisk SEO-analys börjar med en grundlig genomgång av webbplatsen. Viktiga steg inkluderar utvärdering av sidstruktur och navigering för att underlätta indexering, säkerställa att metataggar är korrekta och informativa, och att länkar internt är relevanta och funktionsdugliga. 

Dessutom är det viktigt att URL:erna stödjer sökmotoroptimering och att tekniska brister, som trasiga länkar, korrigeras. För att komplettera analysen bör webbplatsens laddningstid och övergripande prestanda granskas för att garantera en effektiv användarupplevelse. Denna genomgång är avgörande för att förbättra webbplatsens rankning och synlighet online.

 1. Analysera webbplatsens struktur och navigering för att se till att det är lätt för besökare och sökmotorer att hitta och indexera sidorna.
 2. Kontrollera att alla sidor har korrekta och informativa meta-taggar, inklusive titlar och beskrivningar.
 3. Granska länkstrukturen och se till att interna länkar är relevanta och fungerar korrekt.
 4. Kontrollera att URL:erna är sökmotorvänliga och optimerade med relevanta nyckelord.
 5. Undersök om det finns tekniska fel, som trasiga länkar eller felmeddelanden, och åtgärda dem.
 6. Se över webbplatsens laddningstid och prestanda för att säkerställa en snabb och användarvänlig upplevelse.
En noggrann webbplatsgenomgång kan hjälpa till att identifiera och åtgärda tekniska problem som kan påverka din webbplatsrankning och synlighet i sökmotorresultaten.


Kontrollera indexeringsproblem

Indexeringsproblem är kritiska i teknisk SEO. För att hantera dessa, använd Google Search Console för att upptäcka problem, se över robots.txt för att säkerställa att inga viktiga sidor blockeras, kontrollera att din XML-sitemap är komplett och korrekt, identifiera crawl-fel, försäkra att sidor är tillgängliga för sökmotorer med verktyg som Screaming Frog eller Ahrefs, och granska sitearkitekturen för att underlätta tillgång och indexering av viktiga sidor. 

Dessa steg är fundamentala för att förbättra webbplatsens sökmotorssynlighet:


 1. Börja med att använda verktyg som Google Search Console för att identifiera eventuella indexeringsproblem.
 2. Kontrollera robots.txt-filen för att se till att viktiga sidor inte är blockerade för sökmotorer.
 3. Analysera din XML-sitemap och se till att alla viktiga sidor är inkluderade och korrekt strukturerade.
 4. Undersök eventuella crawl-fel i Google Search Console för att identifiera problem med indexerbarheten.
 5. Kontrollera att alla viktiga sidor är tillgängliga för sökmotorer. Använd verktyg som Screaming Frog eller Ahrefs.
 6. Utför en grundlig kontroll av din sitearkitektur för att se till att alla viktiga sidor är lätta att nå och indexera.
Följ dessa steg så kan du identifiera och åtgärda eventuella indexeringsproblem på din webbplats och förbättra din synlighet i sökmotorerna.


Analysera webbplatsens hastighet och prestanda

En grundlig teknisk SEO-analys kräver att laddtid och prestanda för webbplatsen utvärderas, då dessa faktorer är avgörande för användarupplevelsen och sökmotorsrankningar. Analyser av dessa element kan avslöja förbättringsmöjligheter för att skapa en snabbare webbplats. 

Metoder som belastningstester, cachning, filkomprimering och bildoptimering används för att förbättra hastigheten. Regelbunden övervakning av laddtider kan öka konverteringsfrekvenser. Dessutom är det viktigt att kodstrukturen optimeras för att eliminera onödig kod och förbättra laddtider och användarupplevelse.


Analysera hastighet och prestanda:

 1. Kontrollera laddningstiden för din webbplats. Använd verktyg som Google PageSpeed Insights eller GTmetrix.
 2. Optimera bilder. Komprimera dem och använda lämpliga filformat.
 3. Minimera HTTP-begäranden. Försök att kombinera och minska filstorlekar, till exempel genom att använda minifierings-verktyg för CSS och JavaScript.
 4. Använd cache för att snabba upp sidan. Lagra kopior av webbsidor och resurser på användarens enhet.
 5. Undvik att blockera renderingsresurser som kan fördröja sidans inläsning.

Åtgärda problem:

 1. Använd Google Pagespeed Insights för att mäta webbplatsens hastighet och identifiera potentiella förbättringsområden.
 2. Optimera bilder. Komprimera dem och använda rätt bildformat.
 3. Minifiera CSS och JavaScript för att minska filstorleken.
 4. Komprimera webbplatsens HTML-kod.
 5. Använd ett content delivery network (CDN) för att snabba upp leveransen av statiska filer.
Följa dessa steg så kan du förbättra webbplatsens hastighet och ge användarna en bättre upplevelse samtidigt som du ökar chansen att bli rankad högre i sökmotorerna.

Duplicerat innehåll

Duplicerat innehåll på webbplatser kan skapa förvirring och minska trafiken. För att undvika detta kan canonical-taggar peka ut föredragen sidversion. En klar site mapping kan förhindra duplicering, medan unika, beskrivande URL:er bör användas för varje sida. Verktyg för att upptäcka duplicerat innehåll och rätt implementering av canonical-taggar är viktiga för att bevara SEO-rankningen och säkerställa webbplatsens optimala prestanda.


Analysera duplicerat innehåll:

 1. Använd ett verktyg som Screaming Frog för att krypa igenom din webbplats och identifiera duplicerat innehåll.
 2. Granska resultatet och identifiera vilka sidor som har duplicerat innehåll.
 3. Undersök varför innehållet är duplicerat - kan det vara på grund av tekniska fel eller en dålig URL-struktur?
 4. Åtgärda duplicerat innehåll. Se till att antingen ta bort eller omdirigera sidorna till den riktiga versionen.
 5. Se till att din XML-sitemap inkluderar bara de riktiga versionerna av dina sidor.

Åtgärda problem:


 1. Förstå vad som räknas som duplicerat innehåll och identifiera det på din webbplats.
 2. Använd verktyg som Screaming Frog eller SEMrush för att hitta duplicerat innehåll och få en översikt.
 3. Om duplicerat innehåll hittas, avgör källan till problemet, som kan vara interna länkar, URL-parametrar eller CMS-inställningar.
 4. Skapa unikt innehåll för varje sida och undvik att använda duplicerade beskrivningar, rubriker eller meta-taggar.
 5. Använd 301-omdirigeringar för att leda trafik från duplicerade sidor till originalsidor.
 6. Implementera rel="canonical" för att visa vilken sida som är den primära källan för innehållet.
 7. Se till att din robots.txt-fil inte blockerar sidor med duplicerat innehåll från att indexeras.


Trasiga länkar och 404-fel

Effektiv hantering av 404-fel och omdirigeringar är avgörande för teknisk SEO och användarupplevelse. Att rätta till döda länkar och guida användare från gamla till aktuella sidor förbättrar tillgängligheten och optimerar sökmotorresultaten. 

En noggrann analys av webbplatsens struktur bidrar till att snabbt identifiera och korrigera dessa fel, vilket är essentiellt för att upprätthålla webbplatsens funktion och rankning i sökresultaten.


Analysera trasiga länkar och 404-fel:

 1. Använd en webbplatskrypare som Screaming Frog för att hitta alla interna och externa länkar på din webbplats.
 2. Analysera resultaten och leta efter länkar som ger en 404-felkod eller andra felmeddelanden.
 3. Kontrollera om problemet är en temporär felaktig URL eller om länken är helt borttagen.
 4. Åtgärda trasiga länkar. Antingen ändra URL:en eller omdirigera den till en fungerande sida.
 5. Uppdatera din webbsida och koden för att spegla de nya länkarna.

Åtgärda problem:


 1. Identifiera trasiga länkar. Använd verktyg som Google Search Console eller Screaming Frog.
 2. Granska de trasiga länkarna och identifiera vilka sidor de pekar till.
 3. Kontrollera om de trasiga länkarna kan åtgärdas. Uppdatera URL-adressen eller omdirigera dem till fungerande sidor.
 4. Uppdatera interna länkar på webbplatsen för att undvika framtida trasiga länkar.
 5. Kontrollera externa länkar och kontakta webbplatserna som länkar till de trasiga sidorna för att be om korrigering.
 6. Se till att utföra regelbundna kontroller och åtgärda trasiga länkar så kan du förbättra webbplatsens användarupplevelse och SEO-ranking.


URL-strukturen

Att granska URL-strukturen är en viktig del av en teknisk SEO-analys. En välorganiserad URL-struktur och sidhierarki är avgörande för att optimera en webbplats för både användarvänlighet och sökmotorvänlighet. 

Det innebär att skapa logiska, korta och informativa webbadresser som matchar innehållet på varje sida, och organisera dem i tydliga kategorier och underkategorier. Undvik långa, oklara URL:er utan tydlig struktur. Viktigt är också en effektiv intern länkstruktur, som förbättrar sidornas relevans och samband för sökmotorer, vilket kan leda till högre rankningar i sökresultaten. 

För att optimera URL:er bör man inkludera relevanta nyckelord, undvika dynamiska parametrar, och se till att interna länkar är relevanta och tillgängliga. Detta förbättrar användbarheten, sökmotorrankningen och SEO-prestandan för en webbplats.


Analysera URL-strukturen:


 1. Identifiera struktur: Kontrollera om URL:arna är tydliga och beskrivande för både användare och sökmotorer.
 2. Reningsprocess: Ta bort oönskade parametrar och dynamiska URL:ar för att undvika duplicerat innehåll.
 3. URL-längd: Se till att URL:arna är korta och koncisa för att förbättra användarupplevelsen och sökmotoroptimeringen.
 4. Korrekt användning av tecken: Använd korrekta tecken som bindestreck istället för understreck i URL:ar.
 5. Optimering för nyckelord: Inkludera relevanta nyckelord i URL-strukturen för att förbättra synlighet och sökresultat.
 6. 404-fel: Kontrollera och åtgärda eventuella felaktiga eller trasiga länkar för att förhindra användarnas frustration.

Åtgärda problem:


 1. Använd en logisk hierarki: Organisera dina sidor i en hierarkisk struktur med tydliga kategorier.
 2. Använd korrekta permalänkar: Se till att dina URL:er är beskrivande och innehåller relevanta sökord.
 3. Undvik överdriven URL-parametrisering: Minska antalet parametrar i dina URL:er för att undvika duplicerat innehåll.
 4. Implementera omdirigeringar: Om du behöver ändra en URL, använd 301 omdirigeringar för att säkerställa att användare och sökmotorer hänvisas till rätt plats.
 5. Använd en konsistent struktur: Håll dina URL:er enhetliga. Använd samma format för alla sidor på din webbplats.

Mobilanpassning


För att försäkra mobilanpassning under en teknisk SEO-analys, bör man granska webbplatsens responsivitet, testa navigeringen och menyfunktionerna för mobila användare, säkerställa att innehållet är läsbart på mobila enheter, optimera laddningstider och implementera mobilanpassade funktioner såsom touch-stöd.


Analysera mobilanpassning:


 1. Granska webbplatsens responsivitet och design för att säkerställa att den anpassar sig till olika skärmstorlekar.
 2. Kontrollera om mobila användare kan enkelt navigera på webbplatsen. Se till att testa menyfunktioner och länkar.
 3. Säkerställ att innehållet är läsbart och tydligt på mobila enheter. Optimera textstorlek, kontrast och layout.
 4. Testa laddningstiden för webbplatsen på mobiler och se till att den är snabb och effektiv.
 5. Optimera mobilanvändarupplevelsen. Implementera mobilanpassade funktioner som touch-stöd, zoom-barhet och anpassade tangentbord.

Åtgärda problem:


 1. Optimera din webbplats för responsiv design för att anpassa den till olika skärmstorlekar och enheter.
 2. Undvik användning av Flash eller annan teknik som inte stöds på mobila enheter.
 3. Se till att text och innehåll är läsbara utan att behöva zooma in.
 4. Optimera laddningstiden för mobila enheter. Komprimera bilder och minimera HTTP-begäranden.
 5. Använd mobilanpassade menyer och navigering för enkel användning på små skärmar.

Arkitektur


För att granska en webbplatsstruktur inom teknisk SEO, bör du förstå dess hierarki, säkerställa en logisk navigering, optimera interna länkar, och försäkra att URL-strukturen är tydlig. Kontrollera att sidor har rätt meta-information och titlar, undvik överanvändning av underkataloger, förbättra laddningstider genom kodoptimering och cachning, och använd strukturerade data för att tydliggöra innehållet för sökmotorerna.


Analysera arkitektur:


 1. Förstå webbplatsens struktur och hierarki.
 2. Se till att webbplatsen har en tydlig och logisk navigering.
 3. Optimera interna länkar för att förbättra användarupplevelsen och sökresultat.
 4. Säkerställ att URL-strukturen är läsbar och hierarkisk.
 5. Kontrollera att alla sidor har korrekta meta-information och titlar.
 6. Undvik överdriven användning av underkataloger i URL:er.
 7. Optimera webbsidans laddningstid. Minska onödig kod och förbättra cachning.
 8. Använd strukturerade data för att förbättra sökmotorernas förståelse av webbplatsens innehåll.


XML-sitemap

För att åtgärda brister din XML-sitemap, skapa och verifiera en sitemap med verktyg som Google Search Console, se till att den innehåller alla URL:er och uppdateras regelbundet. Skicka sedan sitemappen för indexering via Google Search Console och övervaka den för att snabbt kunna rätta till fel. Detta förbättrar din webbplats sökbarhet och SEO.


Åtgärda problem:


 1. Skapa en XML-sitemap: Använd verktyg som Google Search Console eller Yoast SEO för att generera en XML-sitemap för din webbplats.
 2. Verifiera korrekt konfiguration: Kontrollera att din XML-sitemap är korrekt konfigurerad och innehåller alla nödvändiga URL:er.
 3. Uppdatera och ladda upp: Se till att din XML-sitemap regelbundet uppdateras med nya URL:er och laddas upp på din webbplats.
 4. Skicka till sökmotorer: Använd Google Search Console för att skicka in din XML-sitemap till sökmotorer för indexering.
 5. Övervaka och underhåll: Kontrollera regelbundet din XML-sitemap för eventuella fel eller problem och åtgärda dem snabbt.


Verktyg för teknisk SEO analys

När det gäller att genomföra en teknisk SEO-analys är det viktigt att ha rätt verktyg. I det här avsnittet kommer vi att diskutera olika verktyg som kan hjälpa till med att analysera de tekniska aspekterna av SEO. Från Google Search Console till specialiserad programvara som Screaming Frog och SEMrush kommer vi att utforska funktionerna och fördelarna med varje verktyg för att hjälpa dig att avgöra vilket som passar bäst för dina behov. 

Google Search Console

Google Search Console är ett kostnadsfritt verktyg från Google som hjälper webbplatsägare att övervaka och underhålla sin webbplatsens närvaro i Googles sökresultat. Det ger insikter om hur Google ser din webbplats, vilka söktermer som leder användare till din sida, och hur effektivt innehållet indexeras. 

Verktyget hjälper också till att identifiera och åtgärda fel, optimera rankning och ger rekommendationer för förbättring av webbplatsens SEO.

För att använda Google Search Console för teknisk SEO-analys, följ dessa steg:

 1. Verifiera din webbplats: Lägg till din webbplats i Search Console och verifiera den genom att följa anvisningarna.
 2. Använd crawlanalys: Utforska hur Google indexerar din webbplats. Använd rapportsidan för crawlanalys.
 3. Optimera sidhastighet: Använd verktyget "Webbplatsprestanda" för att identifiera och åtgärda problem med långsam sidhastighet.
 4. Optimera för mobil: Använd verktyget "Mobilanvändbarhet" för att se till att din webbplats är mobilvänlig och lösa eventuella problem.
 5. Övervaka indexering: Använd rapporterna om indexering och täckning för att se till att dina sidor indexeras korrekt och att det inte finns några fel.


Screaming Frog

Screaming Frog är ett populär verktyg för teknisk SEO-analys. Det hjälper till att granska webbplatsens struktur, hitta trasiga länkar, analysera metadata och identifiera duplicerat innehåll. Verktyget kan också generera XML-sitemaps och robots.txt-filer.

Med Screaming Frog kan du också analysera sidhastighet, kontrollera för mobilvänlighet och få insikter om URL-strukturen. Det ger också möjlighet att övervaka och hantera tekniska SEO-problem på en webbplats. Använd Screaming Frog så kan du få en djupare förståelse för din webbplats och optimera den för bättre synlighet och användarupplevelse.

SEMrush

För att utföra en analys av teknisk SEO kan du använda verktyg som SEMrush. SEMrush erbjuder omfattande funktioner för att granska och optimera tekniska aspekter av din webbplats. Med SEMrush kan du identifiera problem som duplicerat innehåll, trasiga länkar, långsam webbplats, brist på mobilvänlighet och felaktig URL-struktur. Verktyget hjälper dig också att analysera din webbplats-arkitektur och generera en XML-sitemap.

Prova att använda SEMrush så kan du få värdefulla insikter och rekommendationer för att förbättra din tekniska SEO och optimera din webbplats för bättre synlighet och prestanda på sökmotorer.


Ahrefs

Ahrefs är ett populärt verktyg för att analysera teknisk SEO och utföra sökordsforskning, konkurrentanalys och backlink-analys. Med Ahrefs kan du granska prestandan på din webbplats, hitta felaktiga länkar, hantera duplicerat innehåll och optimera din URL-struktur. Verktyget ger också insikter om trafiken till din webbplats och dess ranking i sökmotorer.

Ahrefs erbjuder omfattande rapporter och data för att hjälpa dig att identifiera och åtgärda tekniska SEO-problem på din webbplats. Det är ett värdefullt verktyg för att förbättra synligheten och prestandan för din webbplats online.

Moz Pro

Moz Pro är en allt-i-ett-plattform för SEO som erbjuder verktyg för att förbättra sökmotoroptimering. Plattformen ger användarna möjlighet att analysera sökord, följa rankning, granska och förbättra deras webbplatsers länkar och innehåll. Den erbjuder också insikter om konkurrenters SEO-strategier och prestanda. 

Med dess användarvänliga gränssnitt och omfattande data, kan Moz Pro hjälpa till att identifiera SEO-möjligheter och optimera webbplatsen för bättre synlighet och rankning i sökmotorresultaten.

Här är några steg för att använda Moz Pro effektivt:

 1. Börja med att lägga till din webbplats i Moz Pro Dashboard.
 2. Använd Site Crawl-funktionen för att kontrollera tekniska problem, som duplicerat innehåll och trasiga länkar.
 3. Använd On-Page Grader för att optimera innehållet på din webbplats genom att få inblick i nyckelord och metadata.
 4. Använd Rank Tracker för att övervaka din webbplatsens ranking i sökresultat.
 5. Använd Link Explorer för att analysera din webbplatsens länkprofil och identifiera möjligheter till förbättring.
Använd Moz Pro för att få värdefull information och verktyg för att förbättra teknisk SEO på din webbplats och optimera synligheten på sökmotorerna.

Sammanfattning

En teknisk SEO-analys på att förbättra webbplatsens prestanda genom att identifiera och åtgärda områden som behöver förbättringar. Viktiga aspekter inkluderar optimering av sidhastighet för att förbättra användarupplevelsen och sökmotorrankningar, korrekt användning av metadata och rubriker för att tydliggöra innehållet för sökmotorer, att ha sökmotor- och användarvänliga URL-strukturer för lättare navigering och indexering, samt att säkerställa mobilanpassning för att tillgodose behoven hos mobila användare. Det är också viktigt att regelbundet övervaka och minska tekniska fel för att förbättra webbplatsens användbarhet

Frågor och svar

Vad är teknisk SEO-analys?

Teknisk SEO-analys är processen att undersöka och utvärdera de tekniska aspekterna av en webbplats som kan påverka dess placering i sökmotorernas resultat. Detta inkluderar att analysera webbplatsens struktur, webbplatsens hastighet, mobilanpassning och andra tekniska element som kan påverka synligheten i sökresultaten.


Varför är teknisk SEO-analys viktig?

Teknisk SEO-analys är viktig eftersom den hjälper till att identifiera och åtgärda eventuella tekniska problem som kan hindra en webbplats från att prestera bra i sökmotorer. Genom att ta itu med dessa problem kan en webbplats förbättra sin synlighet och placering, vilket leder till ökad organisk trafik och potentiella konverteringar.


Hur genomför jag en teknisk SEO-analys?

För att genomföra en teknisk SEO-analys kan du använda olika verktyg och strategier, till exempel att krypa igenom din webbplats, kontrollera efter trasiga länkar, optimera webbplatsens hastighet och mobilanpassning samt genomföra sökordsundersökning. Det är också viktigt att regelbundet övervaka och uppdatera de tekniska aspekterna av din webbplats för att säkerställa optimal prestanda.

Vilka är några vanliga tekniska SEO-problem att vara uppmärksam på?

Några vanliga tekniska SEO-problem att vara uppmärksam på inkluderar trasiga länkar, duplicerat innehåll, felaktig användning av kanoniska taggar, långsam webbplats-hastighet och webbplatsfel. Dessa problem kan ha en negativ inverkan på en webbplats placering i sökmotorer och bör åtgärdas så snart som möjligt.

Kan jag utföra en teknisk SEO-analys själv?

Ja, du kan genomföra en teknisk SEO-analys själv. Det rekommenderas dock att ha viss teknisk kunskap eller söka hjälp av en professionell för att säkerställa en grundlig och korrekt analys. Dessutom kan användning av SEO-verktyg och resurser också underlätta och effektivisera processen.

Hur ofta bör jag utföra en teknisk SEO-analys?

Det rekommenderas att utföra en teknisk SEO-analys minst en gång om året för att se till att din webbplats är optimerad för sökmotorer och för att identifiera eventuella potentiella problem. Om du regelbundet gör ändringar eller uppdateringar på din webbplats kan det vara fördelaktigt att genomföra en analys oftare, till exempel var sjätte månad eller till och med kvartalsvis.