4 May - 2020

Vad är fördelarna med Marketing Automation?

Vare sig om din målbild är att öka konverteringsgraden, öka kundnöjdheten, skapa/stärka lojalitet eller är att skapa effektiva processer som minskar mänskliga fel och sänker manuellt arbete så är marketing automation själva styrkan som krävs för att lyckas med detta.

Marketing automation stärker din relation med blivande kunder redan innan ett köp. Detta är möjligt på grund av att du kommer fånga upp den blivande kundens intresse redan i ett tidigt skede genom rätt data.

Identifiering av köpare sker av bland annat segmentering där sortering av kunderna där man samlar in data utifrån deras intresse, hobby och därefter kan du erbjuda en mer anpassad och personlig marknadsföring med direktreklam för kunden och på så sätt stärka lojaliteten och vårda kundhanteringen på ett bättre och långsiktigare vis.

3 smarta och effektiva fördelar


1. Bättre koll på data

Marketing automation-verktyget fungerar som en databas för marknadsförarna där all information om ledas och hur allt som presteras visas. Hela leadsprocessen blir enkelt för dig att följa, allt från vilken kanal kunden kommer från fram till avslutad affär samtidigt som marknadsföringsarbetet blir mer effektivt när du kan kan analysera och se resultat som stöttar försäljningen.

2. Mer relevant information

Om du använder dig av marketing automation och ett customer relationship management-verktyg genererar det i att du enkelt och smidigt kan samla in smartare och mer kontinuerliga data om dina besökare. Att göra detta rätt skapar ett personanpassat budskap för bland annat erbjudande och information, så att man kan når rätt kund vid rätt tillfälle. På så sätt minskar risken att ditt innehåll hamnar i skräpkorgen och det kommer samtidigt stärka kundrelationen.

3. Sparar tid och resurser
När du väl att fått igång hela processen så kommer du att spara tid och resurser. Hur då? Jo för när allt är klart, så kommer skapandet av stora kampanjer ge en stark träffsäkerhet. Men man behöver dock ha tålamod i början få det tar sin tid, för att hela processen ska kunna ge så stor effekt som möjligt. När du väl är igång sen så kommer du spara tid då det mesta kommer att ske automatiskt.

Lite fakta om hur bra marketing automation kan vara för din verksamhet

91% av marknadsförare som använder sig utav marketing automation anser att de är ”väldigt viktigt” för deras framgång för företaget. Men trots detta så är det enbart 56,1% av medelstora företag som använder marketing automation med andra tjänster som sitt customer relationship management-system.

Mer än 75% av all vinst som genereras via e-post, framställs av kampanjer och utskick som triggas av själva beteende och utmärkande händelser, medan 21% av all vinst består endast av opersonliga kampanjer och massutskick.

Fler än hela 60% av marknadsförare använder massutskick via e-post, men bara 13% av dessa använder marketing automation.

Uppvärmda leads spenderar hela 47% mer än de som inte är uppvärmda.

B2B företag som implementerar marketing automation ökar sin aktivitet i försäljnings-pipelinen med 10%.

74% ser en stigning av relevanta meddelande genom användning av marketing automation.

Kundanpassat innehåll i e-postmarknadsföring ger hela 6 gånger högre transaktionsvärde, trots detta så är det färre än 30% världen över som använder sig utav det.

Vad krävs för att du ska lyckas?
Det viktigaste är att du har en bra marknadsstrategi på plats innan själva implementeringen av mjukvaran sätts igång och att du har grundläggande kunskap. En strategi tas fram genom att du bland annat bestämmer:

  • Vad vill du uppnå?
  • Vad är det som ska automatiseras?
  • Hur mäter vi resultatet?
Det är också viktigt att du inte är rädd för att provar dig fram för att se vad som fungerar bäst för verksamheten och att man ständigt håller igång processen. Det är även viktigt att ha koll på vilka kunder som man har och vilka man vill ha i framtiden, då det är något som påverkas vilken typ av marketing automation-strategi som kommer att passa din verksamhet bäst.


Läs del 1 - Vad är Marketing Automation och varför är det viktigt?