Innehåll
11 October - 2023

Så får du företaget att växa med en blogg

Att blogga till företaget är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa ditt företag att växa. När du konsekvent publicerar värdefulla bloggartiklar delar du inte bara information; du bygger förtroende.

Att skapa ett högt förtroende för företagaet är en viktig del för att lyckas med den digitala marknadsföringen. Med hjälp av en blogg kan du lyfta företaget till toppen av Google.

Din blogg blir ett kunskapsnav som drar in potentiella kunder, vilket positionerar ditt företag som en auktoritet inom ditt område. Det här är en smart strategi som ökar trovärdigheten, ökar synligheten på Google och ger en betydande avkastning på investeringen. 

Det är ett kostnadseffektivt sätt att uppnå långsiktig tillväxt i ett konkurrenskraftigt digitalt landskap. Genom att regelbundet publicera blogginlägg kan företag visa sin expertis, erbjuda lösningar på kunders problem och etablera sig som auktoriteter inom sin bransch.

Bloggning kan också hjälpa företag att förbättra sin sökmotoroptimering (SEO), vilket innebär att de blir mer synliga i sökresultaten när potentiella kunder letar efter information om produkter eller tjänster som företaget erbjuder. Detta kan leda till organisk trafik till företagets webbplats och generera potentiella leads.

Andra fördelar med att blogga för företag inkluderar möjligheten att engagera läsare. Kommentarer och interaktioner, bygga starka relationer med befintliga och potentiella kunder, öka varumärkesmedvetenheten och marknadsföra nya produkter eller tjänster.

Se till att regelbundet publicera relevanta inlägg inom sitt specialområde lyckades de få uppmärksamhet för sitt varumärke och öka intresset bland sina målkunder.


Så får du företaget att växa med en blogg

Att integrera strategisk sökmotoroptimering (SEO) i företagsbloggning förbättrar avsevärt företagets online synlighet. Genom att skapa högkvalitativt, sökordsrikt innehåll kan företag klättra på Google och öka chanserna att synas på första sidan i sökresultaten. Denna ökade synlighet ger potentiella kunder större möjligheter att upptäcka företagets erbjudanden.

Bloggande möjliggör en djupare kontakt med målgruppen genom att rikta innehållet mot specifika problem, intressen och frågor som berör idealkunder. Detta riktade tillvägagångssätt främjar starkare engagemang, bygger förtroende och uppmuntrar till lojalitet, vilket i sin tur leder till fler konverteringar och kundbehållning.

Sökmotorer favoriserar webbplatser som regelbundet producerar färskt och relevant innehåll, och uppdaterade bloggar tjänar som en värdefull resurs i detta sammanhang. Detta lockar inte bara sökmotorer utan försäkrar också att din publik håller sig uppdaterad och informerad inom branschen.

Genom att skapa informativa och auktoritativa blogginlägg etableras företaget som en expert inom branschen. Konsekvent delning av välundersökt och insiktsfullt innehåll bygger förtroende och trovärdighet bland publiken, vilket ökar benägenheten att välja företagets produkter eller tjänster över konkurrenterna.

Att bygga en professionell blogg med SEO i åtanke är en långsiktig investering. Innehållet fortsätter att generera organisk trafik och skapa leads över tid. Till skillnad från vissa kortlivade marknadsföringstaktiker eller Google Ads, blir en välhanterad blogg en strategisk tillgång som säkerställer en kontinuerlig ström av potentiella kunder och en högre avkastning över tid, vilket driver företagets tillväxt och framgång.


Fördelar med att blogga till företag

 Man kan locka till sig potentiella kunder som söker efter liknande produkter eller tjänster genom att producera relevant och sökords-optimerat innehåll. För att synas i sökmotorernas resultat och öka möjligheterna att generera leads bör man kontinuerligt publicera nya blogginlägg. 

Det är ett kostnadseffektivt sätt att driva trafik för företaget. För att uppnå bästa resultat bör man fokusera på att producera högkvalitativt innehåll och optimera det med relevanta nyckelord.


Tips!
På RocketLabs hjälper vi ert företag med digitala marknadsföring och bloggande. Vi ser till att din företagsblogg blir ledande inom din nisch och attraherar  nya kunder, vilket hjälper företaget att växa snabbt. Vi skapar övertygande, SEO-optimerat blogginnehåll som inte bara leder trafik till din webbplats utan också omvandlar besökare till lojala kunder. Våra beprövade strategier hjälper er webbplats att klättra i Googles ranking, vilket säkerställer att ditt företag ses av dem som betyder mest.De 8 viktigaste anledningar till att ha en företagsblogg


Påvisa er expertis inom området

Med en blogg kan du visa upp din expertis inom din bransch eller nisch. Försök att konsekvent dela värdefullt och informativt innehåll så kan du positionera ditt företag som en ledare, vilket kommer att bygga förtroende och trovärdighet hos din publik.

Innehållsmarknadsföring

Att blogga är en grundläggande del av innehållsmarknadsföring (content marketing). Det ger dig en plattform för att skapa och distribuera innehåll som kan attrahera, engagera och behålla din målgrupp. Kvalitetsinnehåll kan leda trafik till din webbplats och förbättra din sökmotorrankning. Tillsammans med bra innehåll för din webbplats och en content marketing strategi kan du nå en stor målgrupp med en relativt låg investering.

SEO-fördelar

Sökmotorer som Google föredrar webbplatser som regelbundet publicerar nytt och relevant innehåll. Att blogga ger en möjlighet att optimera din webbplats för specifika sökord och fraser, vilket kan förbättra din sökmotorrankning och göra det lättare för potentiella kunder att hitta ditt företag online.

Publikens engagemang

Bloggar gör att du kan engagera dig i din publik på ett mer personligt och interaktivt sätt. Du kan uppmuntra kommentarer, sociala delningar och diskussioner kring ditt innehåll, vilket kan hjälpa dig att bättre förstå din publiks behov och preferenser.

Generera leads

Välgjorda bloggartiklar kan fungera som blymagneter. Du kan använda innehållserbjudanden som e-böcker, webbseminarier eller nedladdningsbara resurser för att fånga e-postadresser och generera potentiella kunder för ditt företag.

Bygga förtroende och relationer

Med en blogg kan du få kontakt med din publik på ett personligt plan. Att dela berättelser, erfarenheter och insikter kan humanisera ditt varumärke och främja djupare relationer med dina kunder.

Innehåll till sociala medier

Bloggartiklar kan fungera som grunden för din innehållsstrategi för sociala medier. Du kan dela bloggartiklar på dina sociala medieprofiler för att driva trafik till din webbplats och engagera din publik.

Kostnadseffektiv marknadsföring

Jämfört med traditionella annonseringsmetoder är bloggandet ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra ditt företag. Det kan ge långsiktiga resultat, eftersom högkvalitativa bloggartiklar fortsätter att locka trafik och genererar potentiella kunder över tid.


Bygg varumärke och auktoritet

Att blogga för ett företag kan vara av stor fördel när det kommer till att bygga upp varumärket och auktoriteten inom branschen. Dela värdefullt innehåll och expertkunskap så kan företaget skapa förtroende hos sina läsare och etablera sig som en trovärdig källa. Detta kan leda till ökad kännedom om varumärket och generera fler affärsmöjligheter.

När man kontinuerligt publicerar relevanta blogginlägg inom företagets bransch kan man gradvis bygga upp sin auktoritet. Skriv bra artiklar och erbjuda unika insikter, analyser och tips så kan företaget påvisa sin expertis och differentiera sig från konkurrenterna. Detta kan attrahera både potentiella kunder och samarbetspartners, vilket stärker varumärkets position på marknaden.

En annan fördel med att blogga för ett företag är möjligheten att engagera med läsarna genom kommentarsfältet eller sociala medier. När företaget svarar på frågor eller ger ytterligare information har man en möjlighet att skapa en personlig koppling med läsarna och bygga lojalitet mot varumärket.

Dessa fördelar kommer inte bara från själva innehållet på bloggen utan också från spridningen av detta innehåll via sökmotorer och delning i sociala medier.  

Därför är det viktigt att optimerar inläggets titlar, meta-beskrivningar och nyckelord så synligheten i sökmotorer ökar och locka till sig en större publik. Samtidigt är det enkelt och relativt billigt att publicera inlägg i sociala medier för att nå ut till nya potentiella läsare och bygga upp en bredare målgrupp.


Skapar engagemang och lojalitet bland kunder

För att odla engagemang och lojalitet hos kunderna kan man blogga för företaget. Se till att erbjuda relevant och intressant innehåll på bloggen så skapar företaget en starkare koppling med sina kunder. Detta kan i sin tur leda till ökade köp, rekommendationer och långsiktiga relationer. Bloggandet möjliggör interaktion och dialog med kunderna vilket gör att de känner sig mer engagerade och involverade i företagets verksamhet.

När man kontinuerligt uppdaterar bloggen med värdefullt material bygger företaget upp sitt varumärke och skapar lojalitet som inte bara är baserad på produkter eller erbjudanden, utan även på det faktum att företaget bryr sig om sina kunders behov och intressen. Detta engagemang kan ha en positiv effekt på försäljningen och bidra till ett bättre rykte för företaget.


Generera kvalificerade leads

Att blogga för företag kan vara en framgångsrik strategi för att locka kvalificerade leads. När man skapar relevant och engagerande innehåll kan företag etablera sig som experter inom sin bransch och vinna potentiella kunders förtroende. 

Framgångsrika blogginlägg ger värdefull information och svar på vanliga frågor inom målgruppens intresseområde. När man som företag kan ge relevanta svar attraherar man besökare som är mer benägna att visa intresse för företagets produkter eller tjänster.

En annan viktig faktor är att optimera blogginläggen med nyckelord som är relevanta för företagets verksamhet.  Välj strategiska termer baserat på keyword research och analysering av trender kan ett företag positionera sig före sina konkurrenter i sökmotorernas ranking. Detta leder till ökad trafik till webbplatsen och därmed ökar möjligheten att generera kvalificerade leads.

Det har också visat sig vara mycket effektivt att använda en "call-to-action" strategi i sina blogginlägg. När man inkluderar specifika uppmaningar till besökaren uppmuntrar företagen till att vidta någon form av handling, såsom att fylla i intresseanmälningar eller kontakta företaget direkt.  Detta kan vara en framgångsrik taktik för att konvertera besökare till kvalificerade leads.

Enligt en undersökning från HubSpot upplever företag som bloggar en större ökningen av kvalificerade leads jämfört med företag som inte bloggar. 

Det är tydligt att kontinuerlig blogging kan vara ett värdefullt verktyg för företag som vill generera kvalificerade leads och expandera sin kundbas.


Hur skapar man en framgångsrik blogg

För att skapa en framgångsrik blogg för företaget behöver man definiera målgruppen och välj relevanta ämnen att skriva om för sin målgrupp. Integrera bloggen med företagets marknadsföringsstrategin och använd olika format som text, bilder, video och infografik. Publicera regelbundet och dela inläggen på sociala medieplattformar.


Definiera målgruppen och välj relevanta ämnen

För att skapa en framgångsrik blogg för företag är det viktigt att kunna identifiera och fokusera på målgruppen samt välja ämnen som intresserar dem. Riktar man innehållet till en specifik publik kan man maximera engagemanget och öka möjligheten till konverteringar.

Här är fyra avgörande steg för att definiera målgruppen och välja relevanta ämnen:

StegBeskrivning
1
Analysera demografiska data för att ta reda på vilka dina potentiella kunder är, deras ålder, kön, geografiska plats osv.
2
Identifiera de frågor, problem eller intressen din målgrupp har i relation till ditt företag för att förstå deras behov och önskningar.
3
Utforska konkurrensen och se vad andra företag inom samma bransch gör för att anpassa sig till sin målgrupp. Använd detta som inspiration för dina egna ämnesval.
4
Följ upp resultatet av dina valda ämnen med analysverktyg och var redo att justera din strategi vid behov. Prova och anpassa kontinuerligt.

Att noggrant definiera målgruppen och välja relevanta ämnen är grundläggande för framgången av din blogg. 
Med en kontinuerlig övervakning av data kan du ytterligare optimera innehållet i framtiden.


Skapa en strategi för din blogg

Att skapa en noggrann och hållbar strategi för din blogg är avgörande om man vill driva en företagsblogg framgångsrikt. Detta innefattar att strategiskt välja ämnen, planera publicerings-tidpunkter och genomföra detta konsekvent. 

Följande sex steg bör följas för att skapa och hålla fast vid en effektiv redaktionsplan:

 • Identifiera målgruppen och målen för bloggen
 • Utforska ämnen företaget vill bygga topical authority inom som är relevanta för företaget och intressanta för din målgrupp
 • Skapa en topical map över alla blogginlägg som kan vara av värde att skriva om
 • Sätt upp en content calendar med publiceringstidpunkter baserat på dina tillgängliga resurser och tidsramar
 • Utforma strukturerade inlägg med en introduktion, huvuddel och avslutning
 • Utvärdera resultaten regelbundet genom att spåra trafik, engagemang och konverteringar
Förutom detta, se till att sekretessbelagda uppgifter inte läcker ut och använd sociala medier på ett effektivt sätt för att marknadsföra ditt innehåll.


Bestäm vilken Topical Authority du vill bygga på Google

Google belönar webbplatser som ses som auktoriteter i specifika ämnen. När din blogg konsekvent täcker ett visst ämne, känner Google igen din expertis. Detta kallas Topical Authority, vilket leder till högre ranking och ökad synlighet.

Gör research för att samla in artikelidéer

Innan du skriver hjälper en grundlig research dig att förstå din målgrupps intressen och behov. Ta upp dessa ämnen så kan du skapa innehåll som resonerar, engagerar och ger värde för dina läsare. Det hjälper också till att hålla sig uppdaterad med branschtrender.

Använd keyword research för att öka sökmotoroptimeringen

SEO är avgörande för att attrahera organisk trafik. Effektiv keyword research hjälper dig att identifiera de termer som din publik använder för att hitta innehåll som är relaterat till ditt ämne. När du optimerar dina bloggartiklar för dessa sökord förbättrar du dina chanser att rankas högre i sökresultaten.

Sätt ihop allt i en Topical Map

En Topical Map är som en tankekarta. Det hjälper dig att planera och organisera ditt blogginnehåll kring viktiga ämnen och underämnen. Detta säkerställer att ditt innehåll är heltäckande och strukturerat, vilket gör det lättare för läsarna att navigera och förstå. En välstrukturerad blogg förbättrar användarupplevelsen och håller besökarna engagerade.

Beskriv dina artiklar på ett strukturerat sätt

Hur du presenterar ditt innehåll spelar roll. En välstrukturerad bloggartikel med tydliga rubriker, underrubriker och punktlistor förbättrar läsbarheten. Det tillåter också sökmotorer att förstå hierarkin i ditt innehåll, vilket hjälper till med SEO. Ett läsvänligt format håller besökarna på din sida längre, vilket minskar avvisningsfrekvensen och ökar sannolikheten för konvertering.


Artikel Struktur

En välstrukturerad bloggartikel är avgörande eftersom den förbättrar både läsarupplevelsen och sökmotorns synlighet. 

Tydliga rubriker och underrubriker gör innehållet lättläst och håller läsarna engagerade. Korrekt struktur signalerar också till sökmotorer som Google att ditt innehåll är organiserat och informativt, vilket förbättrar dina chanser att rankas högre i sökresultaten. 

Det handlar inte bara om estetik; det är en nyckelfaktor för att leverera värde till din publik och attrahera fler läsare.

 • Läsbarhet: En tydlig struktur med rubriker, underrubriker och koncisa stycken gör din bloggartikel lättare att läsa och förstå, vilket håller läsarna engagerade.
 • Sökmotoroptimerad: Korrekt formatering och struktur gör det möjligt för sökmotorer att bättre indexera och rangordna ditt innehåll, vilket ökar dess synlighet i sökresultaten.
 • Få högre engagemang: En välorganiserad bloggartikel fängslar läsarna och uppmuntrar dem att stanna längre på din sida, dela ditt innehåll och lämna meningsfulla kommentarer.
 • Message Clarity: En strukturerad bloggartikel säkerställer att ditt budskap förmedlas effektivt, vilket hjälper läsarna att förstå dina nyckelpunkter och vidta önskade åtgärder.
 • Innehållsflöde: Ett logiskt flöde från inledningen till slutsatsen guidar läsarna genom ditt innehåll smidigt vilket förbättrar deras övergripande upplevelse och förståelse.


Använd SEO för att optimera och locka mer trafik

För att öka trafiken till din företagsblogg är det viktigt att använda en effektiva strategi för sökmotoroptimering. Optimera dina blogginlägg så kan du förbättra synlighet i sökmotorerna och öka möjligheterna för besökare att hitta dem. 

Detta kan uppnås med relevanta nyckelord, skapa engagerande och välformulerat innehåll, samt använda meta-taggar och bildbeskrivningar på ett strategiskt sätt. Förutom detta kan du dra nytta av internlänkar för att förbättra navigeringen på din blogg och locka mer trafik till olika sidor. 

När du länkar relaterade inlägg eller sidor så hjälper du besökare att hitta mer relevant information samtidigt som det även bidrar till en bättre sökmotoroptimering. En annan viktig faktor är bloggens laddningstid. Webbplatser som tar lång tid att ladda riskerar att förlora besökare eftersom människor har begränsat tålamod när de surfar online. 

Du kan optimera din bloggs hastighet med komprimerade bilder, minimera kod och att välja en webbhotell-leverantör som erbjuder snabba servrar.

Lägg ner tid och ansträngning på SEO-optimering så kan du maximera din bloggs potential i sökmotorernas resultat och attrahera mer trafik till ditt företag. Ge dig själv en konkurrensfördel genom att implementera dessa strategier idag och se din blogg växa.


Skriv engagerande och informativa inlägg som väcker intresse hos läsarna

Använd en kort och konsis ton. Titta på upplägg och fraser som förklarar hur du kan skriva inlägg som är både attraktiva och lärorika. Fokusera på att ge unika detaljer och innehåll och försök pressentera det i ett naturligt språkbruk som är lätt för läsaren att förstå.


Låt bloggen bli en naturlig del av företags marknadsföring

Företagets marknadsföringsstrategi kan integreras med en framgångsrik blogg. Se till att välja rätt ämnen och innehåll som är relevanta för målgruppen. Det är viktigt att utforma blogginlägg på ett sätt som stödjer företagets övergripande mål och verksamhet, samtidigt som bloggen ska kommunicerar varumärket på ett konsekvent sätt. 

Använd sökordsoptimering, strategiskt delade länkar och engagerande visuellt innehåll så kan bloggen bidra till att öka företagets synlighet och trovärdighet online. För att uppnå de bästa resultaten i företagets marknadsföring är ett starkt samarbete mellan marknadsföringsteamet och bloggarna avgörande.

Ett annat sätt att integrera bloggen med företagets övergripande marknadsföringsstrategi är att använda blogginnehållet i sociala medier för att maximera räckvidden och öka engagemanget från målgruppen. 

Dela länkar till blogginlägg på olika sociala plattformar för att locka nya besökare till din webbplats och bygg upp en lojal läsekrets. Dessutom kan tydliga knappar för sociala medier på själva webbsidan göra det enklare för besökarna att hitta och dela intressant innehåll från bloggen.

Regelbunden publicering av relevant innehåll på företagets blogg, tillsammans med strategiska interna och externa länkar, kan också bidra till att förbättra företagets övergripande ranking på sökmotorerna. Gör en grundlig keyword research som innehåller relevanta nyckelord för varje blogginlägg. Försök använda LSI-nyckelord eller Long-tail nyckelord där det är möjligt för att ytterligare maximera räckvidden för organisk trafik till webbplatsen.

Detta kan i sin tur leda till ökat intresse från potentiella kunder och skapa ett starkare varumärke.

Tips!
Gör blogginläggen lättlästa samtidigt som du behåller en professionell och informativ ton. Att inkludera insikter från experter eller framstående personer inom branschen kan också ge ytterligare trovärdighet åt blogginläggen.


Använd olika format som text, bilder, videos och infografik för att hålla inläggen mångsidiga och intressanta

För att hålla läsarna engagerade på en blogg är det viktigt att diversifiera innehållet. Använd olika format som text, bilder, videos och infografik så kan man skapa en intressant och varierande upplevelse för besökarna.
Enligt statistik ökar användningen av visuellt material på sociala medier. För att locka till sig läsarens uppmärksamhet är det därför nödvändigt att inkludera bilder och videor i blogginlägg.

Förutom textbaserat innehåll är det även viktigt att inkludera infografik i blogginlägg. Detta gör det möjligt att visualisera data på ett mer engagerande sätt och göra komplex information lättförståelig för läsarna.
Forskning visar att visuellt material och interaktivt innehåll har större potential för engagemang än enbart textbaserat innehåll.

Enligt undersökningar från Content Marketing Institute finns det en tydlig koppling mellan användningen av multimedialt innehåll och ökad delning på sociala medier.  När man använder olika format kan man inte bara attrahera fler läsare, utan också öka möjligheten för spridning av ens blogginlägg.


Vilken typ av artiklar ska du skriva?

När du precis har börjat blogga för ditt företag och vill introducera nya kunder till det du gör, överväg att skapa informativa och engagerande artiklar som ger värdefulla insikter om din bransch, produkter eller tjänster. Här är några artikelidéer för att komma igång:

 • Skapa djupgående guider eller instruktionsartiklar som förklarar dina produkter eller tjänster, deras fördelar och hur de löser vanliga problem.
 • Jämför dina produkter eller tjänster med konkurrenter och betona det som skiljer.
Erbjud värdefulla tips eller bästa praxis relaterade till din bransch eller användningen av dina produkter/tjänster. Du kan också läsa vår artikel; Så hittar du ämnen att skriva om till din företagsblogg för mer tips och idéer.


Anpassa innehållet efter läsarens search intent

Search intent, sökavsikt eller frågeavsikt på svenska, hänvisar till syftet eller målet bakom en användares sökning. Det betyder med andra ord vad personen vill åstadkomma när han anger en sökfråga i en sökmotor. Att förstå sökavsikten är avgörande för att skapa relevanta och effektiva bloggartiklar av flera anledningar.

Att adressera sökavsikter säkerställer att dina bloggartiklar stämmer överens med vad användarna aktivt söker. När ditt innehåll matchar deras avsikt är det mer sannolikt att det anses vara relevant och användbart. Att bemöta användarens sökningar på bästa sätt leder till användarnöjdhet. Läsare hittar vad de letar efter, vilket kan resultera i längre tid på din webbplats, lägre avvisningsfrekvens och högre engagemang.

Google och andra sökmotorer strävar efter att ge de mest relevanta resultaten för användarfrågor. När ditt innehåll matchar sökavsikten är det mer sannolikt att sökmotorer rankar dina sidor högre i sökresultaten.  Att förstå sökavsikten hjälper dig att locka riktad trafik. Detta kan leda till högre konverteringsfrekvens och fler engagerade besökare.


Fråga på google
Search Intent
Förklaring
Hur fungerar fotosyntesen?
Informationssyfte
Användare letar efter information, svar eller förklaringar. De vill lära sig, förstå eller forska i ett specifikt ämne
Facebook-inloggning
Navigationsavsikt
Användare söker efter en specifik webbplats, sida eller resurs. De vet vad de letar efter och vill nå en viss destination online
Köp iPhone 13 Pro
Transaktionsavsikt
Användare har för avsikt att slutföra en transaktion, som att göra ett köp, registrera sig för en tjänst eller ladda ner en resurs
Bästa bärbara dator för grafisk design
Kommersiell undersökning
Användare befinner sig i forskningsfasen för att fatta ett köpbeslut. De jämför produkter, läser recensioner och letar efter de bästa alternativen


Hur många ord ska en artikel innehålla

När det kommer till ordräkning för dina bloggartiklar, tänk på det som en balans mellan kvalitet och kvantitet. Även om det inte finns något entydigt svar, är det generellt sett bra att sikta på cirka 1 500 till 6 500 ord beroende på ämnet man skriver om.

Google tenderar att favorisera djupgående, informativt innehåll. Längre artiklar ger ofta mer värde och täcker ämnen heltäckande. Tricket är dock att bibehålla läsarnas engagemang hela tiden. Undvik onödigt ludd; få varje ord att räknas.

Kom ihåg att det inte bara handlar om att nå ett mål för ordräkning utan att leverera verkligt värde till dina läsare. Kvalitet, välstrukturerat innehåll som svarar på deras frågor eller löser deras problem kommer att öka dina chanser att klättra på Googles ranking. Fokusera på att vara informativ och engagerande, så är du på rätt väg!


Publiceringsfrekvens

För att bygga topical authority på Google så snabbt som möjligt samtidigt som du levererar maximalt värde bör du sikta på att publicera högkvalitativa bloggartiklar konsekvent. 

Att publicera minst två till tre gånger i veckan kan vara effektivt. Om du siktar på att publicera artiklar i denna takt kommer din företagsblogg att växa med cirka 100 till 150 artiklar per år vilket är en bra tumregel för ett företag som genererar leads och nya kunder via content marketing och bloggande.

Fokusera på djupgående, väl undersökt innehåll som verkligen tillgodoser dina läsares behov och intressen. När din blogg får auktoritet och fart kan du justera din publiceringsfrekvens men försök att inte publicera mindre än en gång i veckan.


Dela inläggen på olika sociala medieplattformar för att nå en bredare publik

Distribuera dina inlägg på olika plattformar som Facebook, Twitter och LinkedIn så kan du nå en större och varierad publik. Utför dessa åtgärder så kommer du att öka synligheten för din blogg och öppna upp möjligheten att locka en bredare läsargrupp.

Det är viktigt att ha ett strategiskt tillvägagångssätt när det gäller publicering och delning av innehåll för att bygga en framgångsrik blogg. Så se till att vara konsekvent i din publicering, dela på relevanta sociala medieplattformar och dra nytta av detta för att uppnå dina mål.


Mätning och utvärdering

För att mäta och utvärdera bloggens framgång används verktyg som Google Analytics för att spåra besök, sidvisningar och konverteringar. Analysera vilka ämnen som ger mest trafik och engagemang så kan man sedan fokusera på dessa. 

Utvärdering av konverteringsgraden och försäljningspotentialen hos leads som genererats genom bloggen är viktigt. Baserat på mätresultat och kundfeedback kan bloggstrategin anpassas och förbättras.


Använda verktyg som Google Analytics för att spåra besök, sidvisningar och konverteringar

Verktyg som Google Analytics kan användas effektivt för att övervaka och analysera besök, sidvisningar och konverteringar på en blogg. Du kan använda Google Analytics för att spåra antalet besökare till din blogg, hur många sidor de besöker och om de utför några konverteringar, såsom att köpa något eller registrera sig för nyhetsbrevet.

De tre viktigaste mätningarna:

 • Besök - Antal människor som har kommit till webbplatsen eller bloggen.
 • Sidvisningar - Antal gånger som innehållet på webbplatsen eller bloggen har visats.
 • Konverteringar - Handlingar som utförs av besökarna, till exempel köp eller registreringar.

Det är viktigt att hålla koll på dessa mätningar för att få en bättre förståelse av hur bra bloggen presterar och vilka områden som kan behöva förbättras.

Med regelbundna analyser av dessa mätningar kan du fatta mer informerade beslut om din bloggstrategi och innehållsfokus för att maximera dina resultat. Missa inte möjligheten att dra nytta av Google Analytics och den insikt det ger dig om din bloggs framgång!


Analysera vilka ämnen som ger mest trafik

För att identifiera de mest trafik- och engagemangsgenererande ämnena på en blogg är det nödvändigt att genomföra en detaljerad analys. Genom att analysera innehållet kan vi få insikt i vilka ämnen som attraherar flest besökare och skapar mest intresse, vilket är avgörande för att fokusera på de rätta ämnena och optimera bloggen för bättre resultat.

En praktisk metod är att använda en tabell för att visualisera och sammanställa data från analysen. I tabellen listas de olika ämnena som har studerats, tillsammans med resultaten i form av genererad trafik och engagemang. Detta ger en överskådlig bild av vilka ämnen som presterar bäst.

Vidare bör analysen inkludera unika detaljer för varje ämne, som antal klick, kommentarer, delningar och andra indikatorer på läsarens engagemang. Denna information ger djupare insikter i vad som engagerar läsarna och hur de interagerar med innehållet.

För att maximera effekten av de bäst presterande ämnena kan det vara värdefullt att skapa mer innehåll kring dessa, vilket kan öka läsarnas tid på webbplatsen och deras återkommande besök. Dessutom kan olika marknadsföringsstrategier användas för att öka medvetenheten om innehållet och locka fler läsare.

Det är viktigt att kontinuerligt övervaka och justera strategin baserat på insikterna från analysen för att optimera bloggen och maximera dess return on investment (ROI).


Utvärdera konverteringsgrad och försäljningspotential

I detta avsnitt kommer vi att analysera prestandan för de leads som har genererats via bloggen och bedöma deras potential för konvertering och försäljning. Vi presenterar en sammanfattning i form av en tabell som innehåller relevant data och ger insikt i dessa aspekter.

Följande tabell ger en översikt över konverteringsgraden och försäljningspotentialen för de leads som har genererats via bloggen:

KategoriAntal leadsKonverteringsgrad (%)Försäljningspotential (%)
Kund A
50
20
40
Kund B
30
15
30
Kund C
20
10
25

Denna analys ger viktig information om varje kunds leadsgenerering och deras möjlighet till konvertering och försäljning. Vidare undersökningar kan baseras på denna data för att identifiera mönster eller trender bland leads. Det är viktigt att notera att denna information bara representerar en ögonblicksbild av situationen vid denna tidpunkt och mer detaljerade studier kan vara nödvändiga för att få en mer heltäckande bild.

För att bättre illustrera detta, låt oss titta närmare på kund A:s scenario. Efter att ha genererat 50 leads har de uppnått en konverteringsgrad på 20%, vilket visar deras effektivitet i att omsätta intresse till reella affärsmöjligheter. Deras försäljningspotential är också uppmuntrande, med möjlighet att omvandla 40% av dessa leads till faktiska försäljningar.

När man analyserar varje kunds specifika situation kan vi få en djupare förståelse för de framgångsfaktorer och eventuella utmaningar som genereringen av leads via bloggen kan innebära.


Justera och förbättra bloggstrategin baserat på mätresultat och kundfeedback

Förbättra och anpassa bloggens strategi baserat på analys av prestation och kundrespons. Använd kvantitativa och kvalitativa data för att optimera innehåll och marknadsföring. Utvärdera effektivitet med mätmetoder som webbanalysverktyg och enkäter från läsarna.


11 viktag element för din blogg


Övertygande titel

En tydlig, engagerande titel som innehåller det primära sökordet.

Introduktion
En kortfattad introduktion som beskriver ämnet och fångar läsarnas uppmärksamhet.

Underrubriker
Använd underrubriker (H2, H3, etc.) för att bryta upp innehåll och göra det mer läsbart.

Sökordsplacering
Inkludera naturligtvis det primära nyckelordet och relaterade termer i hela innehållet.

Värdefullt innehåll
Erbjud informativt, väl undersökt och värdefullt innehåll som svarar på läsarnas frågor.

Visuals
Inkludera bilder, infografik och videor för att öka engagemanget och förståelsen.

Slutsats
Avsluta alltid din artikel med en slutsats som sammanfattar de viktigaste aspekterna av din artikel. Det hjälper läsarna att snabbt förstå den väsentliga informationen och förstärker värdet av ditt innehåll. 

Den här sammanfattningen kan vara särskilt användbar för upptagna läsare eller de som skummar artiklar, för att säkerställa att de fortfarande får kärnbudskapet och viktiga insikter.

Uppmaning till handling
Inkludera en tydlig Call to Action (CTA), som att prenumerera på ditt nyhetsbrev, utforska relaterat innehåll, boka ett möte eller köpa dina tjänster eller produkter.

Metadata
Optimera metataggar (titeltagg och metabeskrivning) för SEO.

Innehållsförteckning
Att inkludera en innehållsförteckning ger läsarna en snabb överblick över din bloggs struktur. Det hjälper dem att navigera till specifika avsnitt, förbättra användarupplevelsen och minska avvisningsfrekvensen.

FAQ Optimering
Inkludera ett välstrukturerat avsnitt med vanliga frågor(frequently asked questions) i slutet av din artikel, som tar upp vanliga frågor relaterade till ditt ämne. Google visar ofta dessa i sökresultaten.


Tips och tricks

Var konsekvent och håll igång bloggen även i utmanande tider. Använd storytelling för personliga och engagerande inlägg. Skriv aktuella och relevanta inlägg genom att ta del av trender och nyheter inom branschen. 

Var interaktiv och uppmuntra till kommentarer och diskussion. Samarbeta med gästbloggare för ett nytt perspektiv. Använd starka rubriker för att locka läsare. Använd call-to-action för att styra läsare till önskade handlingar.


Regelbunden publicering

För att lyckas med företagsbloggning är konsekvens och uthållighet nyckeln, speciellt när man möter utmaningar. Regelbundenhet i publicering är avgörande för att hålla läsare engagerade och bygga varumärkeslojalitet. Genom att kontinuerligt erbjuda relevant och intressant innehåll kan bloggen effektivt användas som ett marknadsföringsverktyg. Även under svåra perioder är det viktigt att upprätthålla bloggaktiviteten, vilket kan kräva kreativa lösningar som strategisk planering, en redaktionskalender eller att anlita externa skribenter. Dessa insatser hjälper till att upprätthålla en professionell och värdefull läsarupplevelse.

Dessutom är det viktigt att ha en klar vision för bloggen och förstå läsarnas behov. Genom att fokusera på relevanta ämnen och nyckelfrågor inom företagets bransch, kan bloggen erbjuda unikt och värdefullt innehåll för målgruppen. Konsekvent bloggande bygger över tid upp en stark närvaro och lojalitet bland läsarna, medan brist på aktivitet kan leda till förlorade marknadsandelar till konkurrenterna. Varje blogginlägg är en potentiell möjlighet till framgång, så det är viktigt att ständigt prioritera och upprätthålla bloggens aktiviteter.


Storytelling för att göra inläggen mer personliga

Storytelling har blivit ett värdefullt och populärt verktyg inom företagsbloggande, som hjälper till att göra inlägg mer personliga och engagerande. Genom att använda berättarteknik, som karaktärer, spännande händelser och emotionella element, kan företag skapa en starkare koppling till sina läsare. Detta gör inte bara inläggen mer intressanta och underhållande, utan ger dem också en mer personlig ton som ökar framgång.

Fokus på storytelling, istället för enbart fakta och information, erbjuder en djupare kommunikation med läsarna. Det handlar om att använda känslor som lycka, sorg eller spänning för att väcka starka reaktioner och öka engagemanget. Denna emotionella koppling gör inläggen mer minnesvärda och ökar deras potential att delas och spridas på sociala medier, vilket förstärker företagets närvaro och påverkan online.


Skriv om trender och nyheter inom branschen

För att effektivt förbättra en företagsblogg är det avgörande att hålla den uppdaterad med de senaste trenderna och nyheterna inom branschen. Genom att skriva aktuella och relevanta inlägg, visar du att ditt företag är välinsatt i det senaste, vilket lockar läsare och bygger trovärdighet. Att vara uppdaterad gör det också enklare att hitta ämnen som är relevanta just nu, vilket kan presenteras på ett intressant sätt för läsarna.

Denna strategi inte bara visar att ditt företag är en expert inom sitt område, men också att det är medvetet om pågående händelser och förändringar i branschen. Det ger möjligheter att analysera trender och nyheter för att identifiera både möjligheter och utmaningar.

För att hålla sig informerad om branschens trender och nyheter, kan man använda sig av olika metoder. Detta inkluderar att följa relevanta hashtags och konton på sociala medier, prenumerera på branschtidningar eller nyhetsbrev, delta i branschevenemang, nätverka med kollegor inom branschen och använda verktyg som Google Alerts för att få uppdaterad information direkt. Genom att vara proaktiv och insatt i det senaste tillför du inte bara värde till ditt företag utan även till dina läsare.


Var interaktiv och uppmuntra till kommentarer

För att öka engagemanget från läsare är det viktigt att skapa interaktiva och diskussionsvärda blogginlägg. Genom att använda en plattform som tillåter kommentarer och åsiktsutbyte får du inte bara värdefull feedback för att förbättra produkter eller tjänster, utan också chansen att öka läsarnas delaktighet. Strategier som att ställa frågor, be om läsarnas åsikter eller uppmuntra dem att dela sina erfarenheter i kommentarsfältet kan maximera interaktionen på företagsbloggen. Att regelbundet svara på dessa kommentarer visar aktivt intresse och bidrar till att bygga relationer.

En annan effektiv metod för att främja interaktivitet är att inkludera call-to-action i blogginläggen, som uppmuntrar läsarna att utforska vidare eller delta i diskussioner på andra delar av webbplatsen. Genom att vara öppen för kommentarer och diskussioner skapas en atmosfär av samarbete och ömsesidig respekt. Detta ökar inte bara engagemanget och den tid läsarna spenderar på din webbplats, utan stärker också varumärket och främjar lojala kunder.


Samarbeta med gästbloggare

Att samarbeta med gästbloggare är en effektiv strategi för att bredda innehållet och få nya perspektiv på en företagsblogg. Genom att involvera olika individer blir bloggen mer dynamisk och intressant för läsare, samtidigt som man drar nytta av gästbloggarnas kunskap och erfarenheter. Denna typ av samarbete innebär att bjuda in externa skribenter att dela med sig av sina insikter och tankar på företagets blogg, vilket ger en ökad variation av ämnen och synvinklar och främjar utbyte av idéer och kunskap inom branschen.

Gästbloggare kan även belysa nya trender eller utmaningar i branschen som kanske inte tidigare övervägts, vilket ger företaget en djupare förståelse och bredare syn på branschen. Dessutom, genom att samarbeta med gästskribenter som har egna följarskaror på sociala medier eller egna läsarkretsar, kan företagets blogg nå ut till en större och mer diversifierad publik, vilket ökar dess exponering och potentiellt lockar fler kunder. Således blir företagets blogg inte bara en plattform för egen marknadsföring utan även en central punkt för informationsutbyte och nätverksbyggande inom branschen.


Använd starka rubriker för att locka fler att klicka på inläggen

Fånga läsarnas uppmärksamhet med kraftfulla och engagerande rubriker för att öka klickfrekvensen på dina blogginlägg. Men för att skapa en informativ och professionell ton bör man undvika tråkiga och förutsägbara fraser.

För att bygga upp spänningen och intresset kan du inkludera oväntade detaljer i dina rubriker. Använd en formell ton för att ge läsarna ett incitament att fortsätta läsa och utforska det unika innehållet i varje inlägg. Undvik upprepningar utan försök istället diversifiera språkbruket.

Missa inte möjligheten att locka fler besökare till dina inlägg med smarta formuleringar, relevanta nyckelord och oväntade fraser i rubrikerna. 


Använd call-to-action för att styra läsare till önskade handlingar 

Call-to-action kan guida läsarna till att utföra önskade åtgärder, som att anmäla sig för nyhetsbrev, ladda ner resurser eller kontakta företaget. 

Här är sex effektiva sätt att använda call-to-action på din företagsblogg:

 • Inbjud läsarna att prenumerera på ditt nyhetsbrev för att få regelbundna uppdateringar från ditt företag.
 • Erbjud användbara resurser som läsarna kan ladda ner för att fördjupa sin kunskap och stärka sin relation med ditt företag.
 • Använd uppmaningar som "Kontakta oss idag" för att uppmuntra läsarna att ta kontakt med ditt företag och inleda en dialog.
 • Skapa erbjudanden och kampanjer som ger incitament för läsarna att utföra specifika handlingar, till exempel "Boka nu och spara 20%".
 • Forma tydliga knappar eller länkar i blogginlägg som leder besökarna till specifika sidor på din webbplats där de kan utföra önskade handlingar.
 • Använd sociala medieknappar för att underlätta för läsarna att dela dina inlägg och sprida budskapet vidare.
Tänk på dessa tips när du använder call-to-action i din företagsblogg för att öka framgång och engagemang från dina läsare.

Tips!
Placera dina call-to-action på strategiska platser i dina blogginlägg för att öka effektiviteten.


Några saker som är viktiga att tänka på

Införliva dessa strategier i dina blogginsatser för att öka ditt innehålls synlighet, förbättra användarupplevelsen och i slutändan öka dina chanser att rankas högre på Google och få din webbplats att överträffa dina konkurrenter.

Interna länkar

Ge läsarna mer innehåll att utforska så kan interna länkar till andra artiklar eller delar av din webbplats minska avvisningsfrekvensen och hjälpa till att fördela PageRank jämnt över din webbplats.

Strategisk ankartext

När du använder ankartext för länkar, välj beskrivande och relevanta fraser snarare än generiska som "klicka här." Detta förbättrar inte bara användarupplevelsen utan ger också sökmotorer kontext om den länkade sidan, vilket potentiellt förbättrar dess rankning för de valda sökorden.

Semantisk sökordsexpansion (LSI-sökord)

Istället för att bara fokusera på primära nyckelord, inkorporera semantiskt relaterade sökord i hela ditt innehåll för att ge sökmotorerna mer sammanhang.

Nischspecifik ordlista

Skapa en ordlista med branschspecifika termer eller jargong som används i din nisch. Detta kan vara en värdefull resurs för läsare och förbättra ditt innehålls djup. Inkludera det som en svävningseffekt på ord som matchar ordlistan.

Bildoptimering

Använd beskrivande filnamn och alternativ text för bilder för att göra dem mer upptäckbara i bildsökningar, vilket förbättrar ditt övergripande innehålls synlighet.

Historisk optimering

Uppdatera och uppdatera äldre bloggartiklar regelbundet med ny information och insikter. Google belönar nytt och relevant innehåll.

Variation i innehållslängd

Experimentera med varierande innehållslängder. Vissa ämnen kan ha nytta av längre djupgående artiklar, medan andra kan fungera bra som koncisa, fokuserade stycken.

Sökord - kannibaliseringskontroll

Se till att du inte oavsiktligt riktar in dig på samma sökord i flera artiklar på din webbplats. Detta kan späda på dina SEO-ansträngningar.

Cononical taggar

Implementera kanoniska taggar när det är nödvändigt för att indikera den föredragna versionen av en sida, vilket minskar problem med duplicerat innehåll.

Mobiloptimering

Var uppmärksam på mobilanvändbarhet och webbplatshastighet. Google prioriterar mobilanpassade webbplatser i sin ranking.

Schema Markup

Implementera strukturerad data (schemamarkering) för att ge sökmotorer mer information om ditt innehåll, vilket potentiellt kan tjäna rika utdrag i sökresultat.

Innehållssilor

Organisera dina bloggartiklar i tematiska "silos" eller kategorier. När du skapar interna länkar mellan relaterade artiklar inom samma silo, hjälper det sökmotorer att förstå den aktuella relevansen och hierarkin för ditt innehåll, vilket potentiellt ökar auktoriteten för dessa sidor och förbättrar övergripande SEO.

Röstsökningsoptimering

Inkludera naturligt samtalsspråk som är optimerat för röstsökning i ditt innehåll. Röstsökning blir allt mer populärt, och ditt innehåll bör vara redo att tillgodose denna publik.

Användargenererat innehåll

Uppmuntra användargenererat innehåll, som kommentarer och recensioner, för att öka engagemanget och tillhandahålla nytt innehåll som Google kan indexera.

Long-tail sökord

Underskatta inte kraften med långa sökord. Dessa mindre konkurrenskraftiga fraser kan leda mycket riktad trafik till din blogg.

Strukturera ditt innehåll för att besvara vanliga frågor kortfattat. Google hämtar ofta dessa svar för featured snippets, vilket ökar din synlighet.

Regelbundna innehållsrevisioner

Granska ditt äldre innehåll med jämna mellanrum efter relevans, trasiga länkar och inaktuell information. Att uppdatera och underhålla ditt innehåll kan hjälpa till att behålla och förbättra rankingen över tid.

Inkludera Lead-magnets

En lead-magnet är ett värdefullt innehåll eller erbjudande som en nedladdningsfil som du tillhandahåller din bloggs läsare i utbyte mot deras kontaktinformation, vanligtvis deras e-postadresser.


Tjäna pengar på din blogg

Intäktsgenerering (monetization) av en blogg hänvisar till processen att tjäna pengar eller intäkter från innehållet och publiken på din blogg. Det innebär att implementera strategier för att förvandla din bloggs popularitet och trafik till ekonomisk avkastning. Det finns olika sätt att tjäna pengar på en blogg, inklusive:

Reklam

Visa annonser på din blogg, som Google AdSense, och tjäna intäkter baserat på klick, visningar eller andra mätvärden.

Affiliate marknadsföring

Marknadsföra produkter eller tjänster via affiliate-länkar och tjäna en provision på försäljning som genereras från dina hänvisningar.

Sponsrat innehåll

Samarbeta med varumärken eller annonsörer för att skapa innehåll som marknadsför deras produkter eller tjänster i utbyte mot betalning.

Säljer digitala produkter

Erbjuda e-böcker, onlinekurser, mallar eller andra digitala produkter direkt till din publik.

Medlemskap eller prenumerationsmodeller

Debiterar användarna en avgift för att få tillgång till premiuminnehåll eller exklusiva communityfunktioner.

Rådgivning eller tjänster

Utnyttja din expertis inom din nisch för att erbjuda konsult-, coaching- eller frilanstjänster relaterade till din bloggs ämne.

Donationer och Crowdfunding

Uppmuntra läsare att stödja din blogg genom donationer eller via plattformar som t.ex. Patreon.

Produktförsäljning

Sälja fysiska produkter, varor eller varor relaterade till din bloggs tema.

Intäktsgenereringsstrategier kan variera mycket beroende på din nisch, målgrupp och målen du har för din blogg. Det är viktigt att välja metoder för intäktsgenerering som stämmer överensmed ditt innehåll och ger värde till dina läsare samtidigt som du genererar inkomster för din blogg.


Sammanfattning och betydelsen av målmedveten företagsbloggning

Framför allt handlar det om att använda företagsbloggning på ett målmedvetet sätt för att uppnå önskade resultat. Planera och genomför blogginlägg på ett strategiskt sätt så kan företag öka sin synlighet och locka till sig sin målgrupp. Dessutom ger det möjlighet att kommunicera med kunderna, bygga relationer och etablera expertis inom sitt område. 

En väl utförd företagsblogg kan även ge en fördel gentemot konkurrenter och bidra till att skapa trafik till företagets webbplats. Det primära målet är alltså att använda bloggen som ett effektivt verktyg för marknadsföring och affärsutveckling.

Dessutom ger en välskriven blogg företaget möjlighet att visa upp sin expertis inom det specifika ämnesområdet och möjlighet att skilja sig från konkurrenterna inom branschen. Med högkvalitativa artiklar som erbjuder värdefull information eller lösningar på problem kan man fånga läsarnas intresse och positionera sig som en ledande expert.


Vanliga frågor

Varför bör ett företag blogga?

Det primära målet med att blogga för företag är att skapa en plattform för att dela relevant och engagerande innehåll med målgruppen. När man bloggar kan företaget bygga en starkare relation med sina kunder, visa sin expertis och öka sin synlighet på nätet.

Vilka fördelar finns det med att blogga för företag?

Att blogga för företag har flera fördelar. Det kan öka företagets trovärdighet och auktoritet inom sin bransch, generera mer trafik till företagets webbplats, öka försäljningen och förbättra sökmotoroptimeringen.

Vad bör vara innehållet på företagets blogg?

Innehållet på företagets blogg bör vara relevant, intressant och användbart för målgruppen. Det kan vara tips och tricks, guider, nyheter inom branschen, kundcase, produktrecensioner eller annat som ger värde till läsaren.

Hur ofta bör ett företag blogga?

Det rekommenderas att företag bloggar regelbundet för att hålla målgruppen engagerad. Frekvensen kan variera beroende på bransch och resurser, men det är bra att sträva efter att publicera nytt innehåll åtminstone en gång i veckan.

Kan en blogg hjälpa företag att marknadsföra sina produkter eller tjänster?

Ja. Med en blogg kan ett företag marknadsföra sina produkter eller tjänster på ett subtilt och informativt sätt. När man skapar relevant innehåll som relaterar till företagets produkter eller tjänster kan man öka intresset och medvetenheten hos potentiella kunder.

Hur kan man mäta framgången av en företagsblogg?

Framgången av en företagsblogg kan mätas med olika nyckeltal såsom antal unika besökare, tid spenderad på bloggen, delningar i sociala medier, kommentarer, antal genererade leads eller försäljning som kan kopplas till blogginlägg.

Kan en blogg öka trafiken till min webbplat?

Ja, att blogga lockar potentiella kunder genom att tillhandahålla värdefull information. Det hjälper till att etablera din expertis, driver organisk trafik och fostrar potentiella kunder. Regelbundna bloggartiklar genererar nytt, relevant innehåll som sökmotorer älskar, vilket förbättrar din webbplatss synlighet och leder till fler besökare.

Är keyword research viktig för att en blogg?

Ja, keyword research hjälper dig att identifiera termer som din målgrupp söker efter. När man integrera dessa nyckelord i sina bloggartiklar förbättras deras upptäckbarhet.

Hur lång tid tar det vanligtvis att se en märkbar trafiktillväxt från bloggande?

Resultaten varierar, men det tar ofta flera månader till ett år av konsekvent bloggande för att se en betydande trafiktillväxt. Att boosta ditt bloggande under en kort tidsperiod (3 till 6 månader) där du publicerar tre till fem artiklar per vecka kan hjälpa din webbplats att bygga topical authority snabbare, vilket kan hjälpa din webbplats att få trafik snabbare.

Kan bloggande hjälpa mig att omvandla webbplatsbesökare till kunder eller potentiella kunder?

Ja, det kan det. Engagerande, informativt blogginnehåll kan främja potentiella kunder, bygga upp förtroende och i slutändan leda till omvandlingar och försäljning. Du kan också inkludera uppmaningar i dina artiklar som leder dina kunder till din e-handel eller tjänster.