4 May - 2020

Vad är Marketing Automation och varför är det viktigt?

Vad är Marketing Automation?
Begreppet Marketing automation är en form av marknadsföring och försäljningsstrategi som med hjälp av mjukvaruverktyg hjälper till med automatisering. Det hjälper dig att:

 • Automatisera aktiviteter så som exempelvis e-post och hanteringen av befintliga eller potentiella kunder
 • Förenkla och underlättar mätningen av effekten från marknadsföringskampanjer
 • Stärka kundrelationer och främjar själva hanteringen

Personalisering är själva kärnan i automatiserad marknadsföring och genom automatiserad marknadsföring ökar det synligheten för din verksamhet och det skapar en bättre förståelse för dina potentiella kunders köpresa. Det hela handlar om att skicka rätt budskap till rätt person vid rätt tillfälle.

Men vad är själva syftet med att använda sig av marketing automation?

Effektivisering är själva huvudsyftet med denna strategi.
Om ni använder er utav automatiska processer kommer det främst att generera i att:

 • Ni kommer spara mycket dyrbar tid
 • En hög kvalitet av ert innehåll bibehålls i marknadsföringen och det skickas ut med stark trovärdighet
 • Ni når ut till rätt målgrupp i rätt tid och ökar intäkterna
Allt handlar alltså om att hitta, attrahera och behålla sina kunder, det finns många fördelar med att använda sig av denna strategi. 

Den kan exempelvis:

 • Vara till stor nytta för säljare, så att de hittar rätt och kan sortera ut de bästa affärsmöjligheterna på ett effektivt sätt
 • Automatiskt bestämma hur och när digital kommunikation ska skickas ut
 • Rikta rätt budskap till rätt kund med hjälp av att man personifierar hemsida och e-post
 • Ger ett högre Return of investment-värde på aktiviteter
Hur fungerar det?
Genom att använda sig av marketing automation så kan ni ta reda på hur kunderna hittar till er webbplats och vilka produkter eller tjänster de söker efter. Man upprätthåller en stark relation till kunden genom ett personifierat reklambudskap i följd av att integrera ditt content management-system med ett customer relationship management-system så kan du spåra varje person i deras köpresa och se vilka leads som är kalla eller heta och vad som fungerar bäst för din verksamhet. För att ta reda på detta så mäts besökarens aktivitet mednågot som kallas ”leadscoring”.

Det är en sorts mjukvara som sparar alla besök på en webbplats och poängsätter den allt utifrån aktivitetens engagemang och en intresseprofil byggs upp baserat på historik från aktiviteten på webbplatsen.

Detta gör det enkelt att hålla koll på vart dina leads befinner sig i själva köpprocessen och för att se hur nära eller långt ifrån en konvertering leaden står. Det viktiga är att lägga ner all fokus på rätt lead och att höra av sig vid rätt tidpunkt.

Varför bör du använda dig av Marketing Automation och varför är det viktigt?

Det kan visa sig vara väldigt värdefullt i längden ifall du använder dig av automatiserad
marknadsföring. En undersökning som gjorts visar att:
 • 80% av marknadsförare som valt att automatisera delar av sin marknadsföring genererar fler leads
 • 77% har ökar sin försäljning
Det viktigaste idag handlar om att synas och finnas på rätt ställe i den digitala världen. Kunderna idag vill ha personlig och relevant information och kunna lita på företagen de ska göra affärer med. Genom att ta hjälp och använda sig av automatiserade processer ger det en möjlighet att kunna upprätthålla en hög servicegrad med sina kunder och sticka ut från mängden genom att skräddarsy kommunikation, vilket behövs idag när konkurrensen är så pass stor. Det är extra viktigt för företagen att använda sig av marketing automation i sin verksamhet för att växa och behålla befintliga kunder, men även för att klara av den hårda konkurrens som finns på marknaden.


Läs del 2 - Vad är fördelarna med Marketing Automation?