Innehåll
23 October - 2023

Vad betyder SaaS? En djupgående guide till Software-as-a-Service

Föreställ dig en värld där du kan komma åt all programvara du behöver från vilken enhet som helst, när som helst, utan att behöva oroa dig för installationer, hårdvara eller underhåll. Den världen är redan här, och den kallas Software-as-a-Service (SaaS). 

Som ett revolutionerande tillvägagångssätt för leverans av mjukvara har SaaS-applikationer förändrat hur företag fungerar och hanterar sina digitala verktyg. 

Är du redo att dyka in i SaaS-världen? Fortsätt läsa för att upptäcka dess betydelse, fördelar och hur den kan jämföras med andra molntjänstmodeller.


Viktiga takeaways

 • SaaS är en kostnadseffektiv och pålitlig mjukvaruleveransmodell som gör det möjligt för företag att komma åt applikationer över internet.
 • Den erbjuder funktioner som multi-tenancy-arkitektur, skalbarhet, prenumerationspriser och enhetlig användarupplevelse.
 • En framgångsrik SaaS-övergång kräver noggrann utvärdering av affärsbehov och val av en lämplig leverantör med robusta säkerhetsåtgärder på plats.

Förstå grunderna i SaaS

De dagar då man köpte fysisk programvara, installerade den på datorn och hanterade ständiga uppdateringar är sedan länge borta. SaaS har förändrat paradigmet för mjukvarudistribution och erbjuder en mer tillgänglig och kostnadseffektiv lösning. 

Men vad är egentligen SaaS, och hur hänger det ihop med cloud computing? Software-as-a-Service, även känd som SaaS, förkroppsligar en mjukvarudistributionsmodell. Det tillåter applikationer att vara värd för en molnleverantör och nås över internet av slutanvändare. 

Denna modell har vuxit i popularitet på grund av dess flexibilitet, användarvänlighet och minskade behov av infrastruktur på plats. 

Pionjärer av Salesforce, en av de första kända SaaS-applikationerna, spänner nu över ett brett utbud av erbjudanden, från e-posttjänster som Gmail till lösningar för kundrelationshantering (CRM), alla drivna av saas-programvara. 

Med den ökande efterfrågan på dessa lösningar har servicen SaaS blivit en avgörande komponent i modern affärsverksamhet.


Definitionen av SaaS

Under SaaS-modellen hanteras alla tekniska aspekter, från programvärd till kod- och databasunderhåll, av mjukvaruleverantören.  Säljaren tillhandahåller och hanterar programvaran och levererar den via molnet till användare som kommer åt den via webbläsaren. 

Detta eliminerar behovet av komplexa installationer, initiala kostnader och löpande underhåll, vilket gör SaaS till ett kostnadseffektivt val för många företag. SaaS har upplevt en enorm tillväxt under det senaste decenniet, med fler och fler företag som använder denna modell för sina mjukvarubehov. 

En av de viktigaste drivkrafterna bakom denna tillväxt är det breda utbudet av fördelar som SaaS erbjuder, såsom:


 • Skalbarhet
 • Tillgänglighet
 • Kostnadseffektivitet
 • Integration
 • Pålitlighet

Med möjligheten att enkelt justera resurser, komma åt applikationer på ett säkert sätt från vilken plats som helst och spara kostnader genom en prenumerationsbaserad prismodell är det inte konstigt att SaaS håller på att bli den bästa lösningen för många företag.


Cloud Computing och SaaS

Cloud computing utgör ryggraden i SaaS genom att leverera olika molntjänster och resurser, såsom datalagring och applikationer, över internet. 

Att integrera cloud computing med SaaS ger en myriad av fördelar, såsom sömlös skalbarhet, förbättrad tillgänglighet, kostnadsbesparingar och enkel integration med andra applikationer, samtidigt som du säkerställer tillgång till de senaste funktionerna och säkerhetskorrigeringarna.

Ändå kan användning av cloud computing för SaaS ha potentiella nackdelar som:


 • Begränsad kontroll
 • Säkerhets- och datafrågor
 • Begränsat användningsområde
 • Anslutningsförutsättningar
 • Prestandaproblem

Att vara medveten om dessa utmaningar är avgörande när man överväger att använda SaaS-lösningar för dina affärsbehov.


Nyckelfunktioner och fördelar

SaaS-modellen skiljer sig från traditionella mjukvarulösningar genom flera nyckelfunktioner. Bland dessa är en arkitektur för flera användare oberoende av varandra (multi-tenancy), skalbarhet och kostnadsbesparingar genom prenumerationsbaserad prissättning. Låt oss dyka djupare in i dessa funktioner och fördelarna med dem.

En enda instans av en mjukvaruapplikation som vänder sig till flera kundorganisationer, känd som multi-tenancy, kännetecknar arkitektur för flera användare samtidigt som de är oberoende och ovetande av varandra. Detta tillvägagångssätt möjliggör minskade kostnader genom skalfördelar, effektivt resursutnyttjande och enklare underhåll och uppdateringar. 

Dessutom möjliggör multi-tenancy enkel skalbarhet och ger en enhetlig användarupplevelse för alla användare. SaaS skalbarhet gör att företag kan växa och hantera ökande efterfrågan utan att påverka prestanda eller intäkter, och därigenom tillgodose tillväxt och bevara konkurrenskraften.


Arkitektur för multi-tenancy

När det gäller SaaS-applikationer, betecknar multi-tenancy-arkitektur en enda instans av programvaran som körs på värdservrar, som betjänar varje prenumererande kund eller molnhyresgäst. Detta tillvägagångssätt erbjuder många fördelar för både SaaS-leverantörer och deras kunder. 

För leverantörer underlättar det snabbare, enklare och mer effektivt underhåll, uppdateringar och buggfixar. 
Genom att behålla en delad instans kan nödvändiga ändringar tillämpas för alla kunder samtidigt. Ur ett prestandaperspektiv erbjuder multi-tenancy-arkitektur förbättrad effektivitet, skalbarhet och strömlinjeformade underhållsprocesser som bidrar till förbättrad SaaS-applikationsprestanda. 

Det är dock viktigt att vara uppmärksam på identitet och användarisolering i SaaS-applikationer med flera brukare, eftersom den ökade risken för dataintrång kan påverka andra användares integritet och data i den delade miljön.


Skalbarhet och flexibilitet

Skalbarhet och flexibilitet framstår som två stora fördelar med SaaS-lösningar. Skalbarhet hänvisar till förmågan hos en SaaS-applikation att effektivt hantera ökad efterfrågan från användare och tillgodose behoven hos företag av alla storlekar. 

Flexibilitet, å andra sidan, hänvisar till förmågan hos en SaaS-plattform att sömlöst anpassa sig till användarnas behov och krav.

Genom att erbjuda skalbarhet och flexibilitet gör SaaS-lösningar det möjligt för organisationer att vara agila, lyhörda och effektiva i sin verksamhet. Detta gör att de kan växa och utvecklas utan att begränsas av stela mjukvarubegränsningar eller kostsamma infrastrukturinvesteringar.


Kostnadsbesparingar och prismodeller

Kostnadsbesparingar är en av de mest attraktiva aspekterna av SaaS-applikationer. SaaS-applikationer erbjuds vanligtvis med en prenumerationsbaserad prismodell, som täcker mjukvarulicenser, support och andra associerade avgifter. 

Detta tillvägagångssätt eliminerar behovet av stora förhandsinvesteringar i hårdvara och mjukvara, såväl som löpande underhålls- och supportkostnader. Förutom kostnadsbesparingar erbjuder prenumerationsbaserad prissättning flexibilitet för företag. 

De kan enkelt anpassa sina prenumerationer efter deras behov, skala upp eller ner efter behov. Denna pay-as-you-go-modell säkerställer att organisationen bara betalar för det de använder, vilket gör SaaS till ett ekonomiskt attraktivt alternativ för många företag.


SaaS-leverantörer och deras erbjudanden

Den ökande populariteten för SaaS har gett upphov till en mängd leverantörer, som var och en erbjuder en mångfald av applikationer för att möta olika affärsbehov. 

Några exempel på SaaS-applikationer inkluderar:


 • E-posttjänster
 • Lösningar för hantering av kundrelationer
 • Projektledningsverktyg
 • Bokföringsprogram
 • Personalledningssystem

Dessa SaaS-applikationer kan hjälpa organisationer att effektivisera sin verksamhet och förbättra effektiviteten, även när de arbetar med olika operativsystem. Vissa SaaS-leverantörer går längre än allmänna affärsapplikationer och erbjuder branschspecifika lösningar som är skräddarsydda för att möta de unika kraven i vissa sektorer, såsom finans, utbildning eller hälsovård. 

Dessa vertikala SaaS-produkter ger ett mer riktat tillvägagångssätt, vilket gör det möjligt för organisationer inom dessa branscher att utnyttja kraften i SaaS på ett sätt som är mest relevant för deras specifika behov.


Affärsapplikationer

Från e-post- och försäljningshantering till ekonomi- och personalhantering, tillsammans med samarbetsverktyg, har SaaS-applikationer stor användning i olika affärsfunktioner. Dessa applikationer hjälper organisationer att effektivisera sina processer, förbättra effektiviteten och i slutändan driva tillväxt.

Exempel på populära SaaS-applikationer som används för e-posthantering inkluderar:


 • SaneBox
 • Help Scout
 • Constant Contact
 • Mailchimp
 • Convertkit
 • Activecampaign
 • Getresponse
 • Sendinblue
 • AWeber
 • Hubspot

Dessa verktyg hjälper företag att hantera sin e-postkommunikation, marknadsföringskampanjer och kundinteraktioner mer effektivt.


Branschspecifika lösningar

Förutom allmänna affärsapplikationer erbjuder vissa SaaS-leverantörer branschspecifika lösningar som är utformade för att möta de unika behoven i särskilda sektorer. Till exempel tillhandahåller mjukvaruleverantörer som Infor och ServiceNow skräddarsydda lösningar för branscher som försäkring och medicin. 

Dessa vertikala SaaS-produkter gör det möjligt för organisationer inom dessa sektorer att skörda frukterna av SaaS samtidigt som de tar itu med de specifika utmaningarna och kraven i sin bransch.

Genom att erbjuda branschspecifika lösningar kan SaaS-leverantörer leverera mer riktade och relevanta verktyg för organisationer, vilket gör det möjligt för dem att fullt ut utnyttja kraften i SaaS och driva tillväxt och effektivitet inom sina respektive branscher.


Säkerhets- och integritetsproblem

Precis som all annan teknik, sätter SaaS också säkerhets- och integritetsproblem i förgrunden. Organisationer måste vara säkra på att deras data är säker och att de har kontroll över vem som kan komma åt den. 

SaaS-leverantörer har ett betydande ansvar för att säkerställa säkerheten och integriteten för sina kunders data, samtidigt som användare också bör följa den bästa praxis för att upprätthålla säkerheten för sina data.

För att möta dessa problem måste både SaaS-leverantörer och användare arbeta tillsammans för att implementera robusta säkerhetsåtgärder och upprätthålla en hög nivå av vaksamhet när det gäller dataskydd. 

I följande avsnitt kommer vi att fördjupa oss i båda parters roller och ansvar för att säkerställa SaaS-säkerhet och integritet.


Leverantörsansvar och molnsäkerhet

SaaS-leverantörer spelar en avgörande roll för att säkerställa säkerheten och integriteten för sina kunders data. De måste:

 • Implementera effektiva datasäkerhetsprotokoll
 • Kryptera data
 • Ge användarna nödvändiga verktyg och resurser för att skydda deras data
 • Var transparent om deras säkerhets- och integritetspolicy

Detta ger kunderna trygghet att deras data är i goda händer. Molnleverantörer har också en viktig roll att spela för att säkerställa SaaS-säkerhet. De måste följa strikta säkerhetsstandarder och implementera robusta säkerhetsåtgärder, såsom brandväggar, system för intrångsdetektering och kryptering, för att skydda kunddata från obehörig åtkomst eller intrång.


Bästa metoder för användare

Användare av SaaS-applikationer, även kända som SaaS-användare, har ett ansvar att upprätthålla säkerheten och integriteten för sina data. Några bästa praxis för användare inkluderar att hålla sina SaaS-applikationer uppdaterade med de senaste korrigeringarna, använda säkra lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering.

Utöver dessa åtgärder bör användare vara medvetna om sina rättigheter för datasekretess och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sina data. Detta kan innebära att de genomför regelbundna granskningar av deras SaaS-applikationer, övervakar användaråtkomst och ser till att känslig information är korrekt krypterad. 

Genom att följa dessa bästa metoder kan användare hjälpa till att skydda sina data och upprätthålla säkerheten och integriteten för sina SaaS-applikationer.


SaaS i förhållande till andra molntjänster

SaaS representerar bara en av flera molntjänstmodeller som är tillgängliga för företag. Andra modeller, såsom Infrastructure-as-a-Service (IaaS) och Platform-as-a-Service (PaaS), erbjuder också värdefulla lösningar för specifika behov. 

För att avgöra vilken modell som är bäst lämpad för din organisation är det viktigt att förstå skillnaderna mellan dessa modeller och hur de jämförs med SaaS. I följande avsnitt kommer vi att utforska de viktigaste skillnaderna mellan SaaS och dess motsvarigheter, IaaS och PaaS. 

Detta kommer att ge dig en tydligare förståelse för varje modells unika erbjudanden och hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om vilken lösning som är bäst för din organisation.


IaaS vs. SaaS

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-modellen ger företag tillgång till virtuella maskiner, lagring och andra infrastrukturresurser, enligt en pay-as-you-go-metod. 

Till skillnad från SaaS, där användare får tillgång till färdiga applikationer, ger IaaS klienterna kontroll över sina infrastrukturresurser, såsom servrar, nätverk och lagring, vilket gör att de kan hantera den underliggande hård- och mjukvarustacken.

Både SaaS och IaaS erbjuder tillgång till resurser och tjänster över internet, vilket eliminerar behovet av infrastruktur på plats. SaaS är dock vanligtvis mer kostnadseffektivt och användarvänligt, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för organisationer med begränsade resurser eller teknisk expertis.

IaaS, å andra sidan, erbjuder större anpassning och kontroll, vilket kan vara fördelaktigt för organisationer med specifika infrastrukturkrav.


PaaS vs. SaaS

Platform-as-a-Service (PaaS) ger utvecklare en uppsättning resurser och verktyg för att skapa och distribuera anpassade applikationer. 

PaaS tillhandahåller en utvecklingsplattform och andra tjänster som tillhandahålls av leverantörens datacenter, vilket gör det möjligt för utvecklare att skapa skräddarsydda applikationer utan att ta itu med den underliggande infrastrukturen. 

Denna modell erbjuder större flexibilitet och anpassningsbarhet jämfört med SaaS, som vanligtvis ger begränsade anpassningsmöjligheter. Även om både SaaS och PaaS eliminerar behovet av infrastruktur på plats, tillgodoser de olika behov. 

SaaS erbjuder färdiga applikationer, medan PaaS erbjuder en plattform för att utveckla anpassade applikationer. Organisationer bör överväga sina specifika krav och resurser när de väljer mellan dessa molntjänstmodeller.


Övergång till SaaS

Med ett ökande antal organisationer som erkänner fördelarna med SaaS, blir övergången från befintliga mjukvarulösningar till SaaS-modellen ett vanligt övervägande. 

För att säkerställa en smidig och framgångsrik migrering är det avgörande att ha en solid strategi på plats, med hänsyn till faktorer som affärsbehov, potentiella kostnader och att välja rätt SaaS-leverantör.

I följande avsnitt kommer vi att diskutera några nyckelstrategier för att hjälpa din organisation att övergå till SaaS, inklusive att bedöma dina affärsbehov och välja den mest lämpliga leverantören för att möta dessa behov.


Bedöma affärsbehov

Innan du anammar SaaS-lösningar är en grundlig utvärdering av din organisations befintliga behov och krav avgörande. Detta involverar:

 1. Granska din befintliga affärsmodell och kundernas användning
 2. Identifiera eventuella problem eller oförutsedda kostnader
 3. Att avgöra om en SaaS-lösning skulle kunna hantera dessa utmaningar effektivt.

Dessutom är det avgörande att överväga effekten av övergången till SaaS på din IT-infrastruktur, anställda och övergripande affärsverksamhet. Genom att noggrant utvärdera dessa faktorer kan du fatta ett välgrundat beslut om huruvida SaaS är rätt val för din organisation och identifiera den mest lämpliga lösningen för att möta dina behov.


Att välja rätt SaaS-leverantör

Att välja en lämplig SaaS-leverantör, som också fungerar som en pålitlig tjänsteleverantör, utgör en avgörande del av övergångsprocessen. 

För att hjälpa dig fatta det bästa beslutet, överväg faktorer som:


 • Pålitlighet
 • Servicenivåavtal
 • Rykte och branscherfarenhet
 • Säkerhet och efterlevnad
 • Prestanda

Tveka inte att söka rekommendationer från andra användare eller läsa recensioner för att få insikter om olika leverantörers kvalitet och tillförlitlighet. När du gör en grundlig forskning och överväger alla relevanta faktorer kan du välja en SaaS-leverantör som erbjuder den bästa kombinationen av funktioner, prissättning och värde för dina specifika behov.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis är SaaS en kraftfull och mångsidig mjukvaruleveransmodell som erbjuder många fördelar för organisationer av alla storlekar. 

Från kostnadsbesparingar och förbättrad tillgänglighet till ökad säkerhet och skalbarhet har SaaS blivit en integrerad del av det moderna affärslandskapet. 

När man förstår grunderna i SaaS, kan jämföra det med andra molntjänstmodeller och följa bästa praxis för övergång till SaaS, kan du utnyttja den fulla potentialen hos denna innovativa teknik och driva din organisations framgång.


Vanliga frågor

Vad är SaaS i enkla termer?

Software as a Service (SaaS) är en molnbaserad modell som gör det möjligt för användare att få tillgång till mjukvaruapplikationer över internet på en pay-as-you-go-basis. Det eliminerar behovet av manuell installation och underhåll av programvara, vilket gör att användare kan komma åt program från vilken enhet som helst.

Vad är ett SaaS-exempel?

SaaS är en prenumerationsbaserad mjukvaruleveransmodell där kunder får tillgång till mjukvarutjänster över Internet. Populära exempel på SaaS-produkter inkluderar Salesforce, Google Workspace, Microsoft 365 och Dropbox. Infrastructure-as-a-service (IaaS) ger också tillgång till resurser som servrar, lagring och minne.

Är Netflix en SaaS?

Ja, Netflix är ett SaaS-företag som följer en prenumerationsbaserad modell där användaren väljer en prenumerationsplan och betalar en fast summa pengar till Netflix månadsvis eller årligen.

Är Amazon ett SaaS-företag?

Ja, Amazon är ett SaaS-företag. Det tillhandahåller erbjudanden om infrastruktur-som-en-tjänst (IaaS), plattform-som-en-tjänst (PaaS) och paketerad programvara-som-en-tjänst (SaaS) som en del av sin molnbaserade datorplattform, AWS. 

Amazon Cognito gör det möjligt för användare att registrera sig och autentisera genom en extern identitetsleverantör, och tillhandahåller tillfälliga säkerhetsuppgifter för att komma åt backend resurser i AWS eller någon tjänst bakom Amazon API Gateway.

Vad är den primära skillnaden mellan SaaS och traditionell programvara?

SaaS är en prenumerationsbaserad modell där applikationer nås via internet, medan traditionell programvara kräver ett engångsköp och installation på en användares dator.