Innehåll
6 November - 2023

Vertikal SaaS vs horisontell SaaS: Vad är skillnaden

Inom Software as a Service (SaaS) har två distinkta modeller växt fram: Vertikala och horisontella. Dessa modeller definierar hur programvara skräddarsys och marknadsförs för potentiella användare.

Vertical SaaS inriktar sig på specifika branschbehov med specialiserade lösningar, inriktning på nischmarknader med skräddarsydd funktionalitet. Medans Horizontal SaaS sträcker sig över branscher och erbjuder breda applikationer som är tillräckligt mångsidiga för att kunna användas inom olika marknadssegment.

Funktionaliteten i Vertikal SaaS är djupare och mer specialiserad, medan Horisontell SaaS har en bredare funktionalitet som passar många olika användningsområden. Dessutom är anpassningar vanligare inom Vertikal SaaS, medan Horisontell SaaS i större utsträckning erbjuder en "one-size-fits-all" lösning.

Att förstå nyanserna mellan dessa två modeller är avgörande för företag som vill utnyttja SaaS för operativ effektivitet och tillväxt. Eller för företag som vill utveckla en SaaS-applikation att erbjuda som tjänst till sina kunder.

För att jämföra skillnaderna kan vi se på följande tabell:

VertikalHorisontell
Användningsområde
Fokuserat på en specifik bransch
Används inom olika branscher
Funktionalitet
Djupgående och specialiserade funktioner
Bred funktionalitet som passar många behov
Anpassningar
Vanligtvis mer anpassningsbara
Mer "one-size-fits-all" lösning

Det finns dock också unika detaljer som inte tidigare nämnts. Till exempel kan Vertikal SaaS ha högre krav på databehandling och säkerhet på grund av dess fokus på specifika branscher. Å andra sidan kan Horisontell SaaS vara mer kostnadseffektivt eftersom det kan användas inom olika branscher och inte kräver specialiserad anpassning för varje användningsfall.

När man väljer mellan Vertikal SaaS och Horisontell SaaS är det viktigt att överväga de specifika behoven för verksamheten och branschen. En noggrann utvärdering av funktionalitet, anpassningsmöjligheter och säkerhetskrav kommer att hjälpa till att fatta ett informerat beslut.

Tips!
Innan du fattar beslut om vilken typ av SaaS som bäst passar dina behov, se till att göra noggrann analys och prova på olika alternativ genom gratis provperioder eller demoversioner. Detta hjälper dig att få en bättre förståelse för hur systemen fungerar och om de uppfyller dina krav.


Vertikal SaaS

Vertikal SaaS erbjuder branschspecifika programvarulösningar istället för allmänna lösningar. Det innebär att de tillhandahåller specialanpassade verktyg och funktionalitet som är specifika för en viss bransch eller “vertikal”. 

Företag inom olika sektorer kan använda Vertikal SaaS för att möta sina specifika behov och utmaningar. Skräddarsydda lösningar med Vertikal SaaS kan hjälpa företag att effektivisera sin verksamhet och öka sin produktivitet inom sin egen bransch.

En fördel med Vertikal SaaS är att det ger branschinsikt. När man fokuserar på en specifik bransch kan dessa lösningar erbjuda specialiserade funktioner och integrationer som är anpassade för branschens specifika krav och processer. 

Det innebär att företag inte behöver anpassa allmänna programvaror eller system till sin verksamhet, vilket kan vara tidskrävande och ineffektivt. Istället har de tillgång till en lösning som redan är optimerad för deras särskilda behov.

Det finns också andra aspekter hos Vertikal SaaS-lösningar som är värda att notera. Det kan inkludera branschspecifika analyser, rapportering och kompatibilitet med befintliga system inom branschen. 

Dessutom erbjuds ofta anpassningsbara funktioner för att ge företag mer flexibilitet att anpassa lösningen efter sina egna behov. Med Vertikal SaaS får företag tillgång till en högt specialiserad programvarulösning som kan hjälpa dem att driva sin verksamhet framåt.


Fördelar med Vertikal SaaS

Vertikal SaaS, även känt som branschspecifik mjukvara som tjänst, erbjuder flera fördelar för företag inom specifika sektorer. Dessa fördelar inkluderar skräddarsydda lösningar som är utformade för att möta specifika branschkrav, förbättrad effektivitet genom automatisering av komplexa processer och specialiserad expertis och support från leverantörerna av vertikal SaaS-tjänster.

Fördelarna med vertikala SaaS-tjänster är följande:

FördelBeskrivning
Skräddarsydda lösningar
Vertikala SaaS-tjänster är utformade för att passa exakt till de behov och krav som finns inom en specifik bransch. Det innebär att företag kan dra nytta av en plattform eller programvara som är optimerad för deras branschspecifika arbetsflöden och funktioner.
Förbättrad effektivitet
När man använder vertikala SaaS-tjänster kan företag automatisera komplexa processer och minska manuella arbetsuppgifter. Det sparar tid och resurser samtidigt som det minskar risken för felaktig datainmatning eller andra mänskliga fel. Resultatet blir ökad produktivitet och bättre resultat.
Specialiserad expertis och support
Leverantörer av vertikal SaaS-tjänster har ofta djup kunskap om den specifika branschen de betjänar. Det innebär att de kan erbjuda specialiserad support och expertis som hjälper företag att optimalt utnyttja sina tjänster. Det kan vara allt från teknisk support till råd om bästa praxis inom branschen.

Använder man vertikala SaaS-tjänster kan företag inom specifika branscher dra nytta av skräddarsydda lösningar, förbättrad effektivitet och specialiserad support och expertis. På så sätt kan företag uppnå ökad produktivitet och konkurrenskraft samtidigt som de möter de unika utmaningar och krav som deras bransch ställer.


Exempel på Vertikala SaaS-företag

Här är några exempel på vertikala SaaS-företag som erbjuder specialiserade programvarulösningar för olika branscher och nischer:

 • Veeva Systems erbjuder molnbaserade programvarulösningar för läkemedels- och bioteknikindustrin
 • Deputy är en SaaS-plattform som erbjuder schemaläggning och personalhantering för detaljhandelsbranschen
 • Hotelogix tillhandahåller molnbaserad hotellstyrningsprogramvara för drift och bokningssystem
 • BuildBook är en byggnadsledningsplattform som underlättar projektledning och kommunikation för entreprenörer och byggföretag
 • Legwork är en SaaS-lösning för tandläkarkontor som inkluderar funktioner för tidsbokning, påminnelser via sms och fakturering

Dessa vertikala SaaS-företag fokuserar på att skapa skräddarsydda lösningar för specifika branscher, vilket leder till ökad effektivitet och optimering inom sina respektive områden.


Horisontell SaaS

Horisontell SaaS är en typ av programvara som erbjuder en bred uppsättning funktioner och kan användas av olika branscher och organisationer. Här är några viktiga punkter att förstå om horisontell SaaS:

 • Horisontell SaaS kan anpassas till olika behov och har många användningsområden vilket ger flexibilitet
 • Den här typen av programvara kan användas inom olika branscher och sektorer, från försäljning till marknadsföring och projektledning
 • Horisontell SaaS erbjuder vanligtvis standardfunktioner som är relevanta för de flesta användare
 • Programvaran kan anpassas efter specifika kundbehov även om den inte är specialiserad på en specifik bransch
 • Horisontell SaaS är utformad för att skalas upp och hantera ökade krav från användare
 • Den här typen av programvara brukar ha konkurrenskraftiga prissättningsmodeller med flexibla alternativ

I slutändan erbjuder horisontell SaaS ett brett utbud av funktioner och flexibilitet som passar olika industrier utan att vara specialiserade på någon specifik bransch eller verksamhet.


Tips!
Innan du väljer en horisontell SaaS-lösning, se till att det finns tillräckligt med anpassningsmöjligheter och att den kan möta dina specifika affärsbehov.


Fördelar med Horisontell SaaS

Horisontell SaaS är en typ av programvara som erbjuder ett brett spektrum av funktioner och tjänster som kan användas av företag inom olika branscher. Det är dock viktigt att notera att användningen av Horisontell SaaS också innebär vissa risker. Det är därför avgörande för företag att noggrant utvärdera leverantören för att säkerställa dataskydd, support och en långsiktig affärsrelation.

FördelBeskrivning
Kostnadseffektivit
Kostnadseffektiviteten är en annan fördel med Horisontell SaaS, eftersom företag inte behöver investera i dyra egna system och mjukvarulicenser. Istället betalar de oftast endast för den funktionalitet de använder och har möjlighet att skala upp eller ner efter behov.
Flexibiliteten
Flexibiliteten i Horisontell SaaS gör det möjligt för företag att anpassa programvaran efter sina specifika behov, oavsett vilken bransch de befinner sig inom. Detta innebär att företag kan dra nytta av programvaran utan att behöva genomföra stora förändringar i sin befintliga infrastruktur.
Snabb implementering
Horisontell SaaS möjliggör även en snabb implementering eftersom programvaran redan finns på marknaden och har bevisad funktionalitet. Företag kan implementera det snabbt utan att behöva bygga allting från grunden

Ett förslag för att maximera användningen av Horisontell SaaS är att kontinuerligt övervaka prestanda och användning för att identifiera eventuella flaskhalsar eller effektivitetsproblem. Regelbunden utvärdering och optimering behövs för att företag ska kunna säkerställa optimal nytta av programvaran.

Det är också viktigt att kontinuerligt kommunicera med leverantören för att vara uppdaterad om nya funktioner, uppdateringar och bästa praxis. Detta gör det möjligt för företagen att vara i framkant när det gäller användningen av Horisontell SaaS och få ut maximal nytta av de erbjudna tjänsterna.


Exempel på Horisontella SaaS-företag

Horisontella SaaS-företag är företag som erbjuder breda och generella programvarutjänster till olika branscher och sektorer. Dessa företag har framgång genom att erbjuda sina tjänster till en stor målgrupp istället för att specialisera sig på en specifik vertikal. Nedan finns några exempel på horisontella SaaS-företag:

 • Salesforce är ett ledande företag inom molnbaserade CRM-lösningar, som erbjuder sina tjänster till olika industrier och branscher
 • Dropbox är ett populärt företag som tillhandahåller lagring och delning av filer i molnet för individer och organisationer över hela världen
 • Slack är en kommunikationsplattform som underlättar teamarbete och samarbete genom chatt, videokonferenser och filarkivering
 • HubSpot är en allt-i-ett-marknadsföringsplattform som hjälper företag att attrahera, engagera och behålla kunder genom olika verktyg som e-postmarknadsföring, sociala medier och analys
Dessa exempel på horisontella SaaS-företag visar hur de lyckas erbjuda en bred variation av programvarutjänster till en stor målgrupp. De fokuserar inte på en specifik bransch eller sektor utan strävar efter att nå ut till så många användare som möjligt.

Det är viktigt för horisontella SaaS-företag att ha skalbara och anpassningsbara lösningar som kan passa olika organisationer, oavsett deras specifika behov. Denna lösning erbjuder mångsidiga och allmänna tjänster vilket innebär att företag kan dra nytta av en större marknadspotential och attrahera en bredare kundbas.


Vertikal SaaS vs Horisontell SaaS

Vertikala SaaS-lösningar är idealiska när du behöver specialanpassade programvaror som passar specifika branschbehov. Dessa lösningar riktar sig till en specifik vertikal, till exempel hälso- eller detaljhandeln.

Å andra sidan är horisontella SaaS-lösningar mer allmänna och kan användas i olika branscher och sektorer. De tillhandahåller vanligtvis mångsidiga funktioner som kan anpassas efter olika affärsbehov.

När det gäller unika detaljer bör vi nämna att vertikala SaaS-lösningar erbjuder ofta djupare funktionalitet inom en viss bransch, medan horisontella lösningar fokuserar mer på integration med andra system. Detta ger företag möjlighet att välja den lämpligaste lösningen beroende på deras specifika krav och användningsområden.

För att illustrera detta kan vi tänka oss ett scenario där ett företag inom sjukvårdsbranschen behöver en programvara för hantering av patientjournaler. I det fallet skulle de kunna dra nytta av en vertikal SaaS-lösning som är specialdesignad för sjukhusmiljöer och har avancerade funktioner som integration med diagnostisk utrustning och elektroniska receptsystem.


Vilken SaaS-modell är bättre?

I SaaS-industrin har debatten om vilken SaaS-modell som är bäst, vertikal eller horisontell, blivit alltmer intensiv. Det är viktigt för företag som överväger att implementera molnbaserade lösningar att förstå skillnaderna mellan de två modellerna. 

Vertikala SaaS-lösningar erbjuder specialiserade verktyg inom en specifik bransch, medan horisontella SaaS-lösningar är bredare och riktar sig till flera branscher. Bland de unika detaljerna bör nämnas att vertikala SaaS-lösningar vanligtvis erbjuder djup kunskap inom en specifik industri. 

Detta inkluderar exklusiva funktioner och expertkunskaper som passar perfekt för företag inom denna sektor. Å andra sidan ger horisontella SaaS-lösningar flexibilitet och anpassningsbarhet, vilket gör dem populära bland olika typer av industrier.

Det kan inte förnekas att både vertikal och horisontell SaaS-modell har fördelar. Till exempel kan företag inom en specifik bransch dra nytta av de mer djupgående funktionerna som en vertikal lösning erbjuder, medan företag som strävar efter diversifiering kan dra nytta av den flexibilitet och anpassningsförmåga som horisontella SaaS-lösningar ger.


Enligt en rapport från Gartner visade det sig att mer än 80% av de globala företagen väljer att implementera både vertikala och horisontella SaaS-lösningar. Detta tyder på att det inte finns någon "bättre" modell, utan snarare en integrering av båda alternativen som ger bästa möjliga resultat för olika företags behov.


Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan Vertikal och Horisontell SaaS?

Vertikal och horisontell SaaS är två olika tillvägagångssätt för att erbjuda molntjänster. Vertikal SaaS fokuserar på en specifik bransch eller nisch och erbjuder specialanpassade funktioner och lösningar för den branschen. Horisontell SaaS å andra sidan, är mer allmän och kan användas av olika branscher eller affärsområden.


Vilka fördelar har Vertikal SaaS?

Vertikal SaaS kan erbjuda branschspecifika funktioner och anpassningar som adresserar unika behov och utmaningar inom en specifik bransch. Det kan ge förbättrad produktivitet, effektivitet och användarupplevelse för användarna inom den branschen.


Vilka fördelar har Horisontell SaaS?

Horisontell SaaS erbjuder en bredare användarbas och kan användas av olika branscher och affärsområden. Det ger flexibilitet och skalbarhet eftersom det kan anpassas efter olika företagsbehov. Det kan också vara kostnadseffektivt eftersom det kan delas mellan flera användare.


Vilken typ av företag bör välja Vertikal SaaS?

Vertikal SaaS är idealiskt för företag som verkar inom specifika branscher eller affärsområden och har unika behov och krav. Det kan vara användbart för exempelvis sjukvård, finans, fastigheter och tillverkningsindustrin.


Vilken typ av företag bör välja Horisontell SaaS?

Horisontell SaaS är lämpligt för företag som har generella affärsbehov och inte är verksamma inom en specifik bransch. Det kan vara användbart för företag inom områden som projektledning, kundrelationshantering och HR.


Kan jag använda både Vertikal och Horisontell SaaS?

Ja, det är möjligt att använda både Vertikal SaaS och horisontell SaaS beroende på dina företagsbehov. Vissa företag kanske behöver en kombination av specialanpassade branschlösningar och allmänna verktyg för att optimera sin verksamhet.