Innehåll
6 April - 2024

KPI - Expansion MRR Rate

Behöver du mäta hur företaget växer och ökar sina intäkt? Har du svårt att avgöra den mest effektiva strategin för hållbar tillväxt? I den här artikeln kommer vi att förklara vikten av att spåra din Expansions MRR (MRR - Monthly Recurring Revenue , månadsvisa återkommande intäkter på svenska), vilket hjälper dig att fatta informerade beslut för företaget.


Vad är KPI?

KPI står för "Key Performance Indicator" och är en mätbar parameter som används för att utvärdera framgången hos en organisation. Det är ett verktyg som hjälper till att mäta och analysera prestationer och framsteg mot uppsatta mål. KPI kan variera för varje organisation och kan inkludera faktorer som intäkter, kundnöjdhet och produktivitet. 

Med hjälp av KPI:er kan organisationer få en tydligare bild av sin prestation och fatta välinformerade beslut för att förbättra sina resultat.


Vad är Expansion MRR-takten?

Expansion MRR-takten är ett nyckeltal som används för att mäta tillväxttakten av återkommande intäkter från befintliga kunder inom ett företag. Det beräknas på följande vis:  jämföra den totala månatliga återkommande intäkter från befintliga kunder under en viss period med den totala månatliga återkommande intäkter från samma kundbas i föregående period.

En hög expansion MRR-takt indikerar att företaget har framgångsrikt ökat intäkterna från sina befintliga kunder genom att sälja mer eller uppgradera sina produkter eller tjänster. Det är ett viktigt sätt att bedöma företagets förmåga att behålla och öka sina intäkter från sina befintliga kunder.


Varför är Expansion MRR-takten viktig?

Expansion MRR-takten är viktig för att mäta tillväxten av återkommande intäkter från befintliga kunder. Ökas Expansion MRR kan ett företag maximera sin lönsamhet och hålla sig konkurrenskraftig på marknaden. Expansion MRR innefattar inte bara försäljning av nya produkter eller tjänster, utan också upselling och förlängning av befintliga avtal. 

Det är en indikator på kundnöjdhet och relationens hälsa, eftersom nöjda kunder är mer benägna att köpa mer och stanna längre. För att förbättra Expansion MRR-takten kan företag investera i kundvård, erbjuda skräddarsydda uppgraderingar och kontinuerligt övervaka kundens behov.


Hur beräknas Expansion MRR-takten?

Beräkningen av Expansion MRR-takten tar hänsyn till ökningen av den månatliga återkommande intäkter (MRR) som uppstår från befintliga kunder. För att beräkna detta divideras den totala ökningen av MRR från expansionsaktiviteter under en viss tidsperiod med den totala MRR vid tidsperiodens början.

Formeln för att räkna ut Expansion Monthly Recurring Revenue (MRR) är:

Expansion MRR = (Totalt MRR vid nuvarande periodens slut - MRR vid föregående periodens slut) från existerande kunder

Ett exempel på en expansionsaktivitet är när en befintlig kund uppgraderar sin befintliga prenumeration eller lägger till ytterligare användare. När man mäter och följer denna taktfrekvens kan företag få insikt i hur väl de lyckas uppnå tillväxt med hjälp av att maximera intäkterna från befintliga kunder.


Vad är en bra Expansion MRR-takt?

För att bedöma en bra Expansion MRR-takt bör företag överväga flera faktorer.

 • Genomsnittlig MRR-tillväxt: En bra Expansion MRR-takt bör representera en stadig tillväxt i intäkterna över tid.
 • MRR-tillväxt per kund: Det är viktigt att analysera hur mycket intäkter som genereras från varje enskild kund.
 • Net Expansion Rate (NER): En positiv NER indikerar att företaget lyckas behålla och öka intäkterna från befintliga kunder.
 • Kundförvärvskostnad (CAC): För att uppnå en god Expansion MRR-takt bör kostnaden för att förvärva nya kunder vara hållbar.

Se till att noggrant övervaka dessa faktorer så kan man optimera sin Expansion MRR-takt och uppnå en hälsosam tillväxt i intäkterna.


Faktorer som påverkar Expansion MRR-takten

När det gäller att mäta ett företags tillväxt är Expansion MRR-takten en viktig metric att överväga. Men vilka faktorer påverkar denna takt? I detta avsnitt kommer vi att utforska de nyckelelement som påverkar ett företags Expansion MRR-takt. 

Från kundbevarande och uppgraderingar till kundnöjdhet, kommer vi att gå in på de olika aspekterna som kan bidra till ett företags övergripande tillväxt.


Kundbehållning

Kundbehållning är kritisk för företaget. Genom att bygga starka relationer, erbjuda enastående kundupplevelser och belöna lojala kunder ökar du chansen för en stark kundbehållning. Skräddarsy lösningar för deras behov, kommunicera regelbundet och få feedback genom kundundersökningar. Det är värt att notera att det kostar betydligt mindre att behålla befintliga kunder än att locka nya. Satsa på att bygga långvariga affärsrelationer.

Ökning och korsförsäljning

Att öka försäljningen och genomföra korsförsäljning är viktiga faktorer för att förbättra Expansion MRR-takten. Det innebär att sälja mer till befintliga kunder med att erbjuda dem andra eller uppgraderade produkter och tjänster. Ökas försäljningen och korsförsäljningen kan företag öka sina intäkter och skapa lojala kunder som stannar längre. 

Detta kan uppnås när man implementerar strategier som att erbjuda paketpriser, erbjuda rabatter för att köpa flera produkter eller tjänster samtidigt, eller att använda uppsäljningstekniker för att övertyga kunderna att uppgradera sina befintliga produkter.

Fokusera på att öka försäljningen och genomföra korsförsäljning så kan ett företag förbättra sin Expansion MRR-takt och uppnå hållbar tillväxt.


Kundnöjdhet

Att upprätthålla hög kundnöjdhet är avgörande för att förbättra Expansion MRR-takten. Nöjda kunder är mer benägna att stanna kvar som kunder och öka sina köp. För att säkerställa kundnöjdhet bör företag lyssna på kundernas feedback och agera på eventuella bekymmer. 

När man erbjuder enastående kundservice och skapar en personlig relation kan man bygga starka långvariga kundrelationer. En hög kundnöjdhet bidrar till ökad kundlojalitet och positiva rekommendationer, vilket i sin tur kan ge en boost till Expansion MRR-takten.


Fakta!
Enligt forskning visade det sig att nöjda kunder är mer benägna att rekommendera ett företag till andra och upprepa sina köp.


Förbättra sin Expansion MRR-takt

När det gäller att förbättra ett företags Expansion MRR-takt finns det flera strategier som kan hjälpa till att öka den månatliga återkommande intäkten. Först och främst är det viktigt att fokusera på att behålla befintliga kunder då en hög kundbehållning är avgörande för att öka Expansion MRR-takten. 

Utöver det kan implementering av strategier för ökad försäljning och korsförsäljning av produkter och tjänster bidra till att öka intäkterna från befintliga kunder. Slutligen kan insamling av kundfeedback och adekvat hantering av eventuella bekymmer också påverka Expansion MRR-takten positivt. Låt oss nu undersöka dessa strategier närmare.


Fokusera på kundbehållning

Satsa på att behålla dina nuvarande kunder för att öka Expansion MRR-tillväxten. Detta kan uppnås genom att bygga starka relationer med befintliga kunder, erbjuda utmärkt kundservice och support. Förstå deras behov och förväntningar genom regelbunden kommunikation och feedbackinsamling. Skapa lojalitetsprogram och incitament för att belöna kunderna för deras förtroende.

Erbjud en överlägsen helhetsupplevelse som går utöver konkurrenterna och utveckla och bibehåll en distinkt varumärkesidentitet som tydligt förmedlar företagets värden och unika fördelar. Att prioritera kundbehållning är avgörande för att säkra långsiktig framgång och tillväxt.


  Strategier för ökning- och korsförsäljning

  För att förbättra Expansion MRR-takten och öka försäljning samt korsförsäljning kan företag analysera sina befintliga kunder för att identifiera möjligheter till ökning och korsförsäljning. När man utvecklar en effektiv korsförsäljningsstrategi, som fokuserar på att erbjuda kompletterande produkter eller tjänster till befintliga kunder, kan de öka ens försäljning.

  Dessutom kan företag genomföra kampanjer eller erbjudanden som främjar ökning och korsförsäljning.

  Ett exempel på framgångsrik implementering av dessa strategier är när ett telekommunikationsföretag erbjöd sina befintliga mobilabonnenter specialpriser och erbjudanden på bredbandsanslutningar. 


  Samla in kundfeedback och adressera bekymmer

  För att öka Expansion MRR-takten och effektivt samla in kundfeedback samt ta itu med bekymmer, kan företag följa en väldefinierad process:

  Först och främst, etablera en strukturerad metod för regelbunden insamling av kundfeedback. Använd en mängd olika kanaler som enkäter, kundmöten eller sociala medier för att aktivt engagera kunderna och höra deras åsikter.


  enom att identifiera mönster och trender i den insamlade feedbacken, får företaget en klar bild av kundens bekymmer och förväntningar. Detta hjälper till att skapa en responsplan som möjliggör snabb åtgärd vid kundbekymmer och ger möjlighet att omedelbart svara på kunders feedback.

  Förbättringsåtgärder implementeras för att lösa problem och förhöja kundupplevelsen. Det är också viktigt att kommunicera aktivt med kunderna, vilket visar att deras feedback tas på allvar och att konkreta åtgärder vidtas för att möta deras behov och förväntningar.


  Begränsningar för Expansion MRR-takten

  Expansion MRR-takten kan påverkas av flera begränsningar. Här är några att överväga:

  1. Marknadsstorlek: Om marknaden är mättad eller har lågt intresse för produkten kan det vara svårt att öka expansion MRR-takten.
  2. Konkurrens: Om det finns stark konkurrens kan det vara svårt att behålla befintliga kunder eller locka nya kunder.
  3. Produkt eller tjänst: Om produkten eller tjänsten inte uppfyller kundernas behov eller förväntningar kan det påverka expansion MRR-takten negativt.
  4. Prissättning: Om produkten är överprissatt kan det göra det svårt att behålla befintliga kunder eller locka nya.
  5. Kundnöjdhet: Om kunderna inte är nöjda med produkten eller tjänsten kan det påverka expansion MRR-takten.
  För att förbättra marknadsföring och försäljning och därmed locka nya kunder, är det viktigt att ta en holistisk strategi. Först och främst bör företaget utveckla och erbjuda nya funktioner eller tjänster som kan tilltala både befintliga och potentiella kunder. Genom att diversifiera produktutbudet kan man bredda kundbasen.

  Att sänka priset eller erbjuda attraktiva erbjudanden är en annan effektiv metod för att locka nya kunder. Många konsumenter är prismedvetna och kan lockas av förmånliga erbjudanden. För att behålla kunderna på lång sikt är en effektiv kundsupport avgörande. Snabb och effektiv problemlösning och hantering av klagomål bygger förtroende och lojalitet bland kunderna.

  Slutligen, att skapa en positiv kundupplevelse är nyckeln till att öka kundnöjdheten. Genom att erbjuda en sömlös och trevlig interaktion från början till slut kan företaget inte bara behålla sina befintliga kunder utan också attrahera nya genom positiva referenser och rykte.


  Slutsats

  Granska data och trender för att kunna fatta informerade beslut för att främja tillväxt och framgång för ens verksamhet. Några slutsatser som kan dras är att en högre Expansion MRR Rate indikerar att vi lyckas behålla och öka våra intäkter från befintliga kunder. 

  Det kan vara fördelaktigt att fokusera på att förbättra kundlojalitet och uppsäljning för att ytterligare öka vår Expansion MRR Rate. När man gör detta kan man förvänta sig en ökad intäktstillväxt och bättre företagsresultat.


  Frågor och svar


  Vad är KPI - Expansion MRR Rate?

  KPI - Expansion MRR Rate är en nyckeltal som mäter takten på vilken ett företags månatliga återkommande intäkter (MRR) från befintliga kunder ökar på grund av expansion, uppsäljning, uppgraderingar eller förnyelser.


  Hur beräknas KPI - Expansion MRR Rate?

  KPI - Expansion MRR Rate beräknas genom att dividera den totala MRR från expansionsaffärer med den totala MRR från befintliga kunder under en given period, vanligtvis en månad. Detta tal multipliceras sedan med 100 för att få räntan i procent.

  Formel:
  Expansion MRR = (Totalt MRR vid nuvarande periodens slut - MRR vid föregående periodens slut) från existerande kunder


  Varför är KPI - Expansion MRR Rate viktigt?

  KPI - Expansion MRR Rate är viktigt eftersom det hjälper företag att förstå effektiviteten av sina expansionsstrategier och lojaliteten hos sina befintliga kunder. En hög expansion MRR-rate indikerar en hälsosam företagstillväxt och kundbehållning.


  Vad anses vara en bra KPI - Expansion MRR Rate?

  En bra KPI - Expansion MRR Rate kan variera beroende på bransch och affärsmodell. Generellt sett anses en ränta över 10% vara bra, men det beror slutligen på företagets mål och referensvärden.


  Hur kan ett företag förbättra sin KPI - Expansion MRR Rate?

  Det finns flera strategier som företag kan implementera för att förbättra sin KPI - Expansion MRR Rate, såsom att erbjuda personliga uppsäljningar, erbjuda utmärkt kundservice, identifiera och rikta sig till högvärdeskunder, och kontinuerligt förbättra produkten eller tjänsten baserat på kundfeedback.


  Kan KPI - Expansion MRR Rate användas för alla typer av företag?

  Ja, KPI - Expansion MRR Rate kan användas för alla typer av företag som har en prenumerationsbaserad intäktsmodell. Den används vanligtvis av SaaS (Software as a Service) företag, men kan också tillämpas på andra branscher som media, e-handel och telekommunikation.