Switch manager

Hessleholm Network, Hässleholms största leverantör av fiber till privata hushåll var i behov av ett system för att på ett enkelt sätt kunna administrera alla sina switchar utan att behöva logga in på var och en av dem. RocketLabs byggde ett grafiskt gränssnitt för styrning och kommunikation via snmp protokollet för att kunna skapa konfigurationer till switcharna lokalt för att där efter skicka ut inställningar samtidigt till alla switchar.


  • Kund

    Hessleholm Network
  • Release

    2016