schullstromekonomi.se

RocketLabs har på uppdrag av Schullström Ekonomitjänst AB i Åmål tagit fram en one-page hemsida till deras företag. Hemsidan följer företagets grafiska profil och är anpassad för att stämma överens med tryckmaterial och visitkort. Uppdraget har också omfattat uppsättning av Google Business konto och webbhosting. Hela projektet är byggt med RocketLabs plattform Ignition vilket har gett tillgång till funktioner så som ett meddelandesystem för kontaktformulär och kundärenden samt ett publiceringsverktyg för att kunna redigera hemsidan. Projektet är byggt enligt mobile-first principen vilket innebär att vi i första hand har optimerat sidan mobiltelefoner.


  • Kund

    Schullström Ekonomi AB
  • Release

    2018