K-Fastigheter, Kontrollpunkter

RocketLabs har på uppdrag av K-Fastigheter tagit fram ett system för att hantera och kontrollera kontrollpunkter kopplat till den dagliga verksamheten. Systemet är byggt som en aktiv to-do lista där kontrollpunkter kan skapas som fasta återkommande punkter, händelsebaserade punkter eller punkter som personalen själva är i behov av för att utföra sitt arbete. Alla kontrollpunkter sorteras i olika arbetsböcker för lättare administration och uppföljning sker genom att den person eller grupp som en kontrollpunkt blivit utdelad till flyttar punkten frammåt i olika process steg.


  • Kund

    K-Fastigheter
  • Release

    2019