K-Fastigheter, Projektportal

RocketLabs har på uppdrag av K-Fastigheter tagit fram ett system för att hantera deras hus och byggprojekt. Projektportalen ger en gemensam plattform för alla projektdeltagare så väl interna roller som externa företag som på olika vis är jobbar med ett eller flera projekt. Projektportalen om fattar funktioner för dokumenthantering (med versionshantering av filer). Projektdeltagare kan enkelt ladda upp eller ladda ner olika projektdokument. QR-koder läggs till på filer för att enkelt kunna skanna och hämta hem senaste versionen. Projektportalen har också funktioner för deltagarlistor med kontaktbok, aktivitetslogg, e-postnotifikationer vid nya händelser och kommentarer mellan deltagare.


  • Kund

    K-fastigheter
  • Release

    2020