API: Club24

RocketLabs har byggt en API koppling mellan Club24 interna arbetsverktyg för personal och det externa telefonföretaget Viatel för att hantera olika typer av handlingar.


  • Kund

    Club24
  • Release

    2018