Tarottv.se

Tarottv.se är en webbplats som erbjuder telefonkontakt till olika medier vilket erbjuder rådgivning och tarottolkare. Projektet har omfattat arbete inom projektutveckling, webbdesign, systemutveckling, api-integration mot externt telefonsystem samt ett arbetsverktyg för medier att hantera och redigera sin publika profil, bokningar, scheman med mera.


  • Kund

    Club24
  • Release

    2022