Eldweb

RocketLabs har tillsammans med Eldupphör tagit fram ett system för administration av systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Eldupphör är ett konsult och utbildningsföretag som erbjuder tjänster till andra företag, däribland brandskyddskonsulter för SBA. Som del av deras tjänster erbjuder de eldweb.se ett verktyg där deras kunder enkelt kan övervaka, genomföra och utvärdera sitt interna SBA arbete. Genom webbapplikationen får företag tydlig överblick och statistik, regelbundenhet i vad som ska kontrolleras genom dynamiska checklistor och en tydlig bild av hela brandskyddsorganisationen.


  • Kund

    Eldupphör
  • Release

    2022