Hassleholmsaffarsnatverk.se

RocketLabs har på uppdarg av Hässleholms Affärsnätverk tagit fram en hemsida till deras förening. Hemsidans syfte är i huvudsak att nå ut med sin verksamhet till företag i och omkring Hässleholm. Hemsidan omfattas av ett företagsregister där alla medlemsföretagen i nätverket får en egen publik profilsida. Föreningen kan enkelt administrera samtliga medlemsföretag och ta emot nya medlemsansökningar direkt via det administrativa gränssnittet. Utöver hemsida omfattar projektet även en koppling mot https://eeway.se där föreningen lägger upp sina evenemang. Alla evenemang som läggs upp på eeway.se visas direkt på hemsidan genom ett API. Styrelsen i föreningen har också genom hemsidan möjlihget att hantera all in och utgående kontakt med både medlemmar och allmänheten, samt kunna göra massmailsutskick genom e-postlistor till sina medlemmar.


  • Kund

    Hässleholms Affärsnätverk
  • Release

    2022