Medicin och hälsa

RocketLabs fick i uppdrag att ta fram en one-page hemsida samt en responsiv MVP för en digital plattform. Koncept och layout har tagits fram i samråd med kund.


  • Kund

    Entreprenör
  • Release

    2017